"Afghanistan" - Engelsk översättning

SV

"Afghanistan" på engelska

EN

"Afghanistan" på svenska

SV

Afghanistan {egennamn}

volume_up
1. geografi
Afghanistan
Kvinnornas delaktighet är nyckeln till en hållbar återuppbyggnad av Afghanistan.
The participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.
En av dessa handlingsplaner berör just Afghanistan och angränsande regioner.
One of these plans is specifically targeted at Afghanistan and neighbouring regions.
Nästa punkt på föredragningslistan är debatt om läget i Afghanistan.
The next item is the continuation of the debate on the situation in Afghanistan.
EN

Afghanistan {egennamn}

volume_up
1. geografi
Afghanistan
The participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.
Kvinnornas delaktighet är nyckeln till en hållbar återuppbyggnad av Afghanistan.
One of these plans is specifically targeted at Afghanistan and neighbouring regions.
En av dessa handlingsplaner berör just Afghanistan och angränsande regioner.
The next item is the continuation of the debate on the situation in Afghanistan.
Nästa punkt på föredragningslistan är debatt om läget i Afghanistan.

Användningsexempel för "Afghanistan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.
This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
SwedishDroger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
SwedishVi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
We certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
SwedishSåsom alla har noterat kostar kriget i Afghanistan över 300 miljarder US-dollar.
As everyone has noted, the war in Afghanistan cost over USD three hundred billion.
SwedishKvinnornas delaktighet är nyckeln till en hållbar återuppbyggnad av Afghanistan.
The participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.
SwedishJag tror att vi alla kan förstå att människor flyr från Afghanistan.
Mr President, I think any of us can understand why people should flee Afghanistan.
SwedishI tretton provinser i norra och centrala Afghanistan odlas faktiskt ingen vallmo.
Thirteen provinces in northern and central Afghanistan are indeed poppy free.
SwedishI Afghanistan har vi bevittnat de bombningar och den förstörelse som har ägt rum.
In Afghanistan we have seen the bombing and destruction that has taken place.
SwedishJag är nöjd med förslaget till resolution om en ny strategi för Afghanistan.
I am pleased with the motion for a resolution on a new strategy for Afghanistan.
SwedishDet finns ingen militär lösning för Afghanistan, något som också sägs i betänkandet.
There is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
SwedishI detta ingår även att stödja kampen mot narkotikaproduktionen i Afghanistan.
This also involves assistance in combating the production of drugs in Afghanistan.
SwedishLåt oss inte glömma att Afghanistan är ett av de två fattigaste länderna i världen.
Let us not forget that Afghanistan is one of the two poorest nations in the world.
SwedishI Afghanistan har historien visat att det inte finns någon militär lösning.
In Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
SwedishVi säger inte vad vi skulle göra om Nato inte lyckas skapa fred i Afghanistan.
We do not say what we would do if NATO fails to achieve peace in Afghanistan.
SwedishJag skulle vilja lägga till Saudiarabien, Colombia, Indonesien och Afghanistan.
I should also like to add Saudi Arabia, Colombia, Indonesia and Afghanistan.
SwedishDetta betyder inte att Afghanistan är fullt av människor som Mullah Mustafa.
Now this is not to say Afghanistan is a place full of people like Mullah Mustafa.
SwedishFöre den 11 september fanns Afghanistan med på EU:s lista över glömda krisområden.
Before 11 September, Afghanistan was on the EU' s list of forgotten crisis regions.
SwedishVi är alla medvetna om allvaret i situationen i Afghanistan.
Mr President, we are all aware of the gravity of the situation in Afghanistan.
SwedishFöre den 11 september fanns Afghanistan med på EU: s lista över glömda krisområden.
Before 11 September, Afghanistan was on the EU's list of forgotten crisis regions.
SwedishAfghanistan är i lika stort behov av er hjälp i dag som Europa var för 60 år sedan.
Afghanistan is as much in need of your help today as Europe was 60 years ago.

Synonymer (engelska) till "Afghanistan":

Afghanistan