"afghan" - Engelsk översättning

SV

"afghan" på engelska

EN
EN

"Afghan" på svenska

volume_up
Afghan {substantiv}
SV

afghan {utrum}

volume_up
1. allmänt
De främsta offren för terrorismen är afghanerna, och framför allt de afghanska kvinnorna.
The first hostages of terrorism have been the Afghans and above all the Afghan women.
Vid detta tillfälle betonade ministrarna även det särskilda behovet av att främja kvinnornas roll i det afghanska samhället.
On that occasion, the Ministers also stressed the particular need to promote the role of women within Afghan society.
President Karzai påbjöd att en afghansk nationell armé skulle ställas upp, något som är ett viktigt steg i riktning mot att låta afghanerna själva ansvara för sitt lands säkerhet och stabilitet.
President Karzai has issued a decree creating an Afghan national army, an important step towards Afghan ownership in the field of security and stability.
2. "invånare i Afghanistan"
De främsta offren för terrorismen är afghanerna, och framför allt de afghanska kvinnorna.
The first hostages of terrorism have been the Afghans and above all the Afghan women.
Vid detta tillfälle betonade ministrarna även det särskilda behovet av att främja kvinnornas roll i det afghanska samhället.
On that occasion, the Ministers also stressed the particular need to promote the role of women within Afghan society.
President Karzai påbjöd att en afghansk nationell armé skulle ställas upp, något som är ett viktigt steg i riktning mot att låta afghanerna själva ansvara för sitt lands säkerhet och stabilitet.
President Karzai has issued a decree creating an Afghan national army, an important step towards Afghan ownership in the field of security and stability.
EN

Afghan {adjektiv}

volume_up
Afghan (även: Afghani)
It should focus particularly on Afghan ownership and sustainability.
Den bör särskilt fokusera på afghansk äganderätt och hållbarhet.
In a few weeks' time there will be an Afghan constitution.
Inom några veckor kommer vi att få en afghansk konstitution.
Some form of joint Afghan-international monitoring of progress would also be useful.
Det skulle också vara bra med någon form av gemensam afghansk och internationell övervakning av utvecklingen.

Synonymer (engelska) till "Afghan":

Afghan