"affisch" - Engelsk översättning

SV

"affisch" på engelska

EN
SV

affisch {utrum}

volume_up
Varför har vi inte en affisch med reklam för Solvit i alla våra valkretskontor?
Why do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?
Och Bonino är värd gratulationer för den mycket vackra affisch hon låtit trycka upp för detta tillfälle.
Mrs Bonino also deserves our congratulations for the very fine poster she produced for the occasion.
(The speaker brandished a poster)
affisch (även: skylt)
volume_up
card {substantiv} [USA]
affisch (även: löpsedel, anslag, plakat)
Det blir TV- och bioreklam, affischer på flygplatserna och stora annonser.
There are TV and cinema advertisements, posters at the airports and large placards.

Användningsexempel för "affisch" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVarför har vi inte en affisch med reklam för Solvit i alla våra valkretskontor?
Why do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?
SwedishHär hittar du en affisch för Andrum som du gärna får sprida!
At Campus US, the Meditrina Room is located at the northern entrance.
SwedishOch Bonino är värd gratulationer för den mycket vackra affisch hon låtit trycka upp för detta tillfälle.
Mrs Bonino also deserves our congratulations for the very fine poster she produced for the occasion.
SwedishOm man har ett mästerverk från renässansen hanterar man det mycket försiktigare än en affisch från en tidskrift.
If you have a Renaissance masterpiece you handle it with far more care than a magazine poster.
SwedishJag lät den hänga kvar där i hopp om att jag skulle kunna ersätta den med en lyckligare och mer triumferande affisch.
I kept it there in the hope that I would be able to replace it with a happier and more triumphant poster.
SwedishDet här är vanliga kontrollpersoner, om jag skulle göra det här med er, skulle ni alla veta vilken affisch ni valde sist.
These are normal controls, where if I did this with you, all of you would know which print you chose.
SwedishDe kan inte välja ut sin egen affisch ur en samling.
SwedishPå en affisch står det: ”Du får äta när du blir konkurrenskraftig”.
   Mr President, ladies and gentlemen, ‘You will eat when you are competitive’ is a slogan on a poster: in the background, a starving African child.
Swedish(Talaren visade en affisch.)
SwedishAndra gången, i december 2001, när jag visade upp en affisch med ett foto av en torterad kvinna, reagerade talmannen på samma sätt.
And secondly, in December 2001, when I brandished a poster photograph of a tortured woman, the President reacted in the same way.
SwedishJag skulle behöva en ny affisch.
SwedishKommissionen förbereder därför en ny affisch om flygpassagerares rättigheter, som först kommer att lämnas till flygbolagen och de nationella kontrollorganen för yttrande.
The Commission is therefore preparing a new poster on air passengers' rights, which will initially be submitted to the airlines and national control bodies for their opinion.
SwedishI februari i år kunde man på många TER‑tåg i den franska regionen Midi‑Pyrénées läsa en affisch med följande text: ”De senaste veckorna har rumäner orsakat bekymmer.
In February this year, an announcement bearing the following text was posted in several regional line trains in the Midi‑Pyrenees region of France: ‘Romanians have been a source of worry recently.

Synonymer (svenska) till "affisch":

affisch