"affärspartner" - Engelsk översättning

SV

"affärspartner" på engelska

SV

affärspartner {utrum}

volume_up
1. näringsliv
affärspartner
affärspartner
Använd detta verktyg för att hitta en affärspartner till Jabra nära dig.
Use this locator to find a Jabra business partner near you.

Användningsexempel för "affärspartner" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAnvänd detta verktyg för att hitta en affärspartner till Jabra nära dig.
Use this locator to find a Jabra business partner near you.
SwedishMan kan ofta förboka möten med potentiella affärspartner.
You can often pre-book meetings with potential business partners.
SwedishDet visar sig att det egentligen inte finns några affärspartner.
It appears that there are actually no business partners.
SwedishI jämförelse med våra affärspartner, exempelvis USA, lider Europa av en låg förvärvsfrekvens.
In comparison with our economic counterparts, for example, the United States, Europe suffers from a low employment rate.
SwedishVåra experter kan hjälpa dig att hitta internationella affärspartner, ta fram ny teknik och få stöd eller finansiering från EU.
Our experts can help you find international business partners, source new technologies and receive EU funding or finance.
SwedishProblemet var att de inte uppvisade något oberoende genom att ifrågasätta straffskyldiga affärspartner och bolagets direktion.
The problem was that they did not show any independence of mind in challenging culpable business partners and the executive board.
SwedishAvsaknad av marknadsinformation och problem i samband med förmedling av affärspartner är ytterligare några av de huvudsakliga hindren, vilket jag kunde övertyga mig om.
The lack of market information and problems in finding business partners are further obstacles, as I have seen for myself.
SwedishNär EU talar om en gemensam utrikespolitik för energi måste man vara mycket medveten om exakt vem man föreslår som affärspartner.
Madam President, when the EU talks of a common foreign policy on energy, you need to be very aware of exactly who you propose to do business with.
SwedishOm kineserna inte samarbetar med sina europeiska affärspartner, varför öppnar vi våra portar för import från Kina och varför ruinerar vi de europeiska fjäderfäuppfödarna?
If the Chinese do not cooperate with their European trading partner, then why are we opening our gates to imports from China, and why are we ruining European poultry breeders?