"affärsmässigt" - Engelsk översättning

SV

"affärsmässigt" på engelska

SV

affärsmässigt {adjektiv}

volume_up
affärsmässigt (även: kommersiell, handels-, affärs-)
Det finns emellertid många faktorer som kan bidra till ett affärsmässigt beslut att omlokalisera en industrianläggning.
Many factors, however, can contribute to a commercial decision to relocate a plant.
Låt mig ta ett exempel: alla kommer att erkänna att vatten är av allmänt intresse, men det kan tillhandahållas på ett rent affärsmässigt sätt.
To take an example: everybody will recognise that water is of general interest, but it may be provided in a purely commercial way.
. - (IT) Förbindelserna med Kanada har länge varit lönsamma för båda parter, och de är, affärsmässigt sett, av ömsesidigt intresse och omfattar gott samarbete.
Relations with Canada have long been profitable for both parties and, in commercial terms, are of mutual interest and involve good cooperation.

Användningsexempel för "affärsmässigt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishRent affärsmässigt vill företagen veta att deras investeringar är trygga.
In terms of business, companies want to know that their investment is safe.
SwedishJag vill rikta ett varmt tack till Béatrice Patrie för ett genomtänkt och affärsmässigt betänkande.
I should like to thank Mrs Patrie very much for a thorough and business-like report.
SwedishVi förstod vinken: affärsmässigt var det här det allra hetaste området.
We got the message: the business aspect was the hottest area.
SwedishJag vill gratulera föredraganden till ett affärsmässigt betänkande.
I would like to thank the rapporteur for a business-like report.
SwedishDet finns emellertid många faktorer som kan bidra till ett affärsmässigt beslut att omlokalisera en industrianläggning.
Many factors, however, can contribute to a commercial decision to relocate a plant.
SwedishVår målsättning är att hålla ett fokuserat och affärsmässigt möte.
Our aim is to have a focused, business-like summit.
SwedishDet här är ett bra, affärsmässigt betänkande.
SwedishJag anser att toppmötet var mycket affärsmässigt och hade stor betydelse för tanken på ett enat icke-diskriminerande Europa.
In my view, the Summit was highly business-like and of great importance for the idea of a unified and non-discriminatory Europe.
SwedishDet är en teknisk fråga och ett affärsmässigt beslut, och verkligen inte en politisk fråga.
That is a decision for the company to take; it is a technological issue and a business decision, but certainly not a political matter.
SwedishLåt mig ta ett exempel: alla kommer att erkänna att vatten är av allmänt intresse, men det kan tillhandahållas på ett rent affärsmässigt sätt.
To take an example: everybody will recognise that water is of general interest, but it may be provided in a purely commercial way.
SwedishTack för era gratulationer, men firandet är över och vi i Lettland är vana att arbeta på ett affärsmässigt sätt, utan illusioner.
Thank you for your congratulations, but the celebrations are over and we in Latvia are used to working in a businesslike way, without illusions.
Swedish. - (IT) Förbindelserna med Kanada har länge varit lönsamma för båda parter, och de är, affärsmässigt sett, av ömsesidigt intresse och omfattar gott samarbete.
Relations with Canada have long been profitable for both parties and, in commercial terms, are of mutual interest and involve good cooperation.

Synonymer (svenska) till "affärsmässig":

affärsmässig