"affärsliv" - Engelsk översättning

SV

"affärsliv" på engelska

SV

affärsliv {neutrum}

volume_up
För några få innebär detta framgångsrika karriärer inom affärslivet, politiken, konsten eller teatern.
For a few that means successful careers in business, politics, the arts or professions.
Vi vet att det i affärslivet ofta är de som är ute i tid som skördar de bästa vinsterna.
We know that in business those that get in early often also reap the highest profits.
I viss utsträckning råder en stor myt om strategier i affärslivet nuförtiden.
And there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
affärsliv
Löser ni in den, då är det som i affärslivet: Den som löser in en växel är inte längre affärsmässig!
Redeem these bills of exchange, because, as in business life, if you do not redeem bills of exchange, you are no longer in business!
Det råder ingen tvekan om att de nya teknikerna kommer att leda till djupgående förändringar, inte bara i affärslivet, utan på det samhälleliga livets alla plan.
We all agree that new technologies will lead to extensive change, not only in our business life but in all aspects of our social life.