"affärsinnehavare" - Engelsk översättning

SV

"affärsinnehavare" på engelska

SV

affärsinnehavare {utrum}

volume_up
affärsinnehavare

Användningsexempel för "affärsinnehavare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVissa affärsinnehavare skulle på så sätt kunna spara stora belopp.
Some business people could make considerable savings in this way.
SwedishDet är därför absolut nödvändigt att se till att kraven på våra affärsinnehavare inte ökar ytterligare.
We must therefore be scrupulously attentive to ensuring that there are no additional constraints to burden our shop-keepers.
SwedishDet här direktivet tvingar redan våra affärsinnehavare att ange det verkliga försäljningspriset samt jämförpriset, utom när det gäller produkter som säljs i lösvikt.
The present directive will force traders to display the real selling price of the product, as well as the unit price, for all products except those sold loose.
SwedishKonsumenten har således knappast någon fördel av det, inte minst eftersom sysselsättning på konstgjord väg sugs bort från de normala distributionskedjorna och små affärsinnehavare.
The consumer hardly benefits, not least because jobs are sucked away artificially from the normal distribution chain stores and smaller shopkeepers.
SwedishOm vi fortsätter i denna takt kommer affärsinnehavare vara tvungna att utfärda en ägarhandledning till varje pund finskuret kött - men naturligtvis är vi inte tillåtna att använda pund längre.
If we keep going at this rate, shopkeepers will have to issue owners ' manuals with every pound of minced beef - not, of course, that we are allowed to use pounds any more.