"affärsidé" - Engelsk översättning

SV

"affärsidé" på engelska

SV

affärsidé {utrum}

volume_up
1. näringsliv
affärsidé
affärsidé

Användningsexempel för "affärsidé" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHar du redan en affärsidé - eller är nyfiken på hur man startar ett företag?
Do you already have a business idea - or are you curious about how to start a business?
SwedishAtt ta fram datorer för äldre är definitivt en utmärkt affärsidé.
Developing computers for the elderly is certainly a great business idea.
SwedishMikrokrediter som affärsidé skiljer sig från den traditionella banksektorn.
Micro-credits as a business differ from traditional banking.
SwedishOm ett projekt lyckas, blir slutresultatet en produkt, tjänst, prototyp eller en affärsidé.
If successfull, the project's final delivery is a product, service, prototype or a business concept.
SwedishEn god affärsidé bromsades av orsaker utan affärsanknytning.
A good business idea was being stymied for non-business reasons.
SwedishTänk noga igenom din affärsidé innan du startar.
Think through your business idea thoroughly before you start.
SwedishI affärsplanen beskriver du hur du ska genomföra din affärsidé så att du får tydliga mål för din verksamhet.
It describes how you intend to implement your business idea in a way that sets out clear goals for your company.
SwedishHälsoprojektet belyses ur ett entreprenöriellt perspektiv genom att kopplas till en affärsidé och affärsplan.
Health Project elucidated from an entrepreneurial perspective by linking it to a business idea and business plan.
SwedishDe ser världen på ett sätt som gör att de inte inser det enkla faktum att nedskärningar i koldioxidutsläppen är en mycket god affärsidé.
They see the world in a way that does not show them the simple fact that saving CO2 emissions is a very good business idea.
SwedishProcedurkrav, byråkrati och höga registreringskostnader borde inte få hindra människor som vill utveckla sin affärsidé.
Procedural requirements, red tape and high costs of registration should not get in the way of people who want to develop their business idea.
Swedish(NL) Jag tror att Opel i Antwerpen hade haft en framtid, om det inte hade varit för krisen, som betydde slutet för hela General Motors affärsidé.
(NL) I think Opel Antwerp would have had a future if it had not been for the crisis and the collapse of the whole concept of General Motors.
SwedishTeknisk utveckling och förändringar i den sociala och institutionella ramen har ofta snabbt eliminerat grunden för ett företags affärsidé.
Often technological developments and changes in the social and institutional framework have quickly deprived a business of the basis of its business concept.
SwedishSkrivarföretag har en affärsidé som bygger på att sälja skrivarna tämligen billigt och få kunderna att låsa fast sig i avtal som gör att de måste köpa dyra skrivarpatroner.
Printer companies have a business model based on selling their printers relatively cheaply and getting their customers locked into a contract to keep buying expensive printer cartridges.