"affärsföretag" - Engelsk översättning

SV

"affärsföretag" på engelska

SV

affärsföretag {neutrum}

volume_up
1. handel
affärsföretag
2. näringsliv
affärsföretag (även: företag, företagsamhet)
Stora affärsföretag skulle också kunna utnyttja dessa åtgärder för att trakassera svagare konkurrenter, exempelvis små och medelstora företag.
Big business could also use these measures to harass weaker competitors such as small- and medium-sized enterprises, for example.

Användningsexempel för "affärsföretag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStora affärsföretag skulle också kunna utnyttja dessa åtgärder för att trakassera svagare konkurrenter, exempelvis små och medelstora företag.
This is extremely dangerous as it opens the door to the abuse of these anti-counterfeiting measures.
SwedishVi pratar om ganska omfattande affärsföretag som nu bedriver sin verksamhet i de olika fotbollsligorna i Förenade kungariket.
We are talking about quite significant businesses that now operate in the various football leagues in the United Kingdom.
SwedishÄr Europeiska unionen ett affärsföretag för vilket vi försöker tillämpa liknande mekanismer för bedömning av effektiviteten?
Is the European Union a business undertaking to which we are attempting to apply similar mechanisms of assessing efficiency?
SwedishMan kan använda tjänster, leda affärsföretag och skapa arbetsplatser utan att behöva flytta till de stora befolkningscentrerna.
Services can be used, businesses managed and jobs created without it being necessary to move to major population centres.
SwedishVi måste se till att de nya bestämmelserna inte medför att det blir tuffare att bevilja lån till affärsföretag - jag tänker också på Basel III.
We need to ensure that these new regulations do not make it tougher to lend to businesses - I am also referring to Basel III.
SwedishStora affärsföretag skulle också kunna utnyttja dessa åtgärder för att trakassera svagare konkurrenter, exempelvis små och medelstora företag.
Big business could also use these measures to harass weaker competitors such as small- and medium-sized enterprises, for example.
SwedishDen politik som förts av socialistiska regeringar har hämmat tillväxten i ekonomierna och dränkt oss och våra livsviktiga affärsföretag i kostsamma regelverk.
As European debates become more idealistic and polarised many people are simply turned off, as evidenced in the recent European elections.
SwedishDen politik som förts av socialistiska regeringar har hämmat tillväxten i ekonomierna och dränkt oss och våra livsviktiga affärsföretag i kostsamma regelverk.
Policies adopted by socialist governments have stunted the growth of economies and drowned us and our vital businesses in costly regulatory frameworks.