SV

affär {neutrum}

volume_up
affär
volume_up
parlor {substantiv} [USA]

Användningsexempel för "affär" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMånga hönsuppfödare, särskilt i Bretagne, fick betala priset för denna affär.
Many poultry farmers, particularly in Brittany, paid the price for that deal.
SwedishNär du handlar på nätet har du samma rättigheter som när du handlar i en affär:
When you shop online, you have the same rights as when you buy in a shop:
SwedishDetta tror jag är den läxa vi skall lära oss av en numera långdragen affär.
This, in my opinion, is the lesson to be learned from such a long-drawn-out affair.
SwedishDet är värt att tänka på och komma ihåg att handel inte är en ensidig affär.
It is worth reflecting upon this and bearing in mind that trade is not a one-way affair.
SwedishJag respekterar den islamiska religionen, som är de trognas affär.
I respect the Muslim religion, which is the personal business of its believers.
SwedishDe föreslår att banken i framtiden skall ha ansvaret för en affär.
They suggest that the bank should in future be liable for a basic transaction.
SwedishNär jag barn var en tyskägd affär inte ett ställe där jag kunde handla.
As a boy, a German-owned shop was not somewhere that I could buy things.
SwedishEn är att lägre befolkning på en given landyta gör investering i fastigheter till en dålig affär.
One: fewer people on a fixed amount of land make investing in property a bad bet.
SwedishDet är en stor affär på gång och du försöker hålla mig utanför.
It's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.
SwedishDenna affär bekräftar, tyvärr, bilden av att ingenting någonsin kommer att förändras i Europa.
Unfortunately, this affair confirms the view that nothing will ever change in Europe.
SwedishPratar ni om utvinningen av uran, som är en särskilt snuskig affär?
Are you talking about the extraction of uranium, which is a peculiarly filthy business?
SwedishHistorien kommer i själva verket att minnas att denna sorgliga affär grundar sig på en dubbel lögn.
In reality, history will recall that this sad affair is based on a double lie.
SwedishLåt oss tala klarspråk; detta är en högst beklaglig affär.
Mr President, let us be clear, this is a most regrettable business.
SwedishDå pressen ser denna siffra är jag säker på att den kommer att göra en stor affär av det.
When the press sees that figure I am sure it will make a lot of it.
SwedishMålet är att göra affär med folk med folk som tror på vad du tror på.
The goal is to do business with people who believe what you believe.
SwedishI Guatemala är handel med barn en god affär.
Mr President, trafficking in children in Guatemala is a lucrative business.
SwedishJag gick på high school då, men jag minns att det var en stor affär.
I was in high school, but I remember it was a big deal at the time.
SwedishHan skulle ha kommit till en liten affär vi hade gjort upp idag.
He was supposed to show up for this little deal we had going on today.
SwedishFör några veckor sedan - - jobbade jag i kassan i din kusins affär.
A couple weeks back... i was working counter at your cousin's shop.
SwedishDet är emellertid inte helt fel tidpunkt att ta upp denna affär.
This affair has not, however, turned up at completely the wrong time.

Synonymer (svenska) till "affär":

affär
affärer
Swedish