"advokatsamfund" - Engelsk översättning

SV

"advokatsamfund" på engelska

SV

advokatsamfund {neutrum}

volume_up
advokatsamfund
Vad skulle ledamöterna tycka om denne advokat beslutade att inte rapportera om sina misstankar till exempelvis landets advokatsamfund?
What would Members think if that lawyer decided not to report his suspicions, for example, to the bar association of his country?
De vill se ett val innan oppositionen friges och Aitzaz Ahsan, ordförande för högsta domstolens advokatsamfund, släpps ur husarresten.
They want an election before the opposition is out of prison and Mr Ahsan, President of the Supreme Court Bar Association, is released from house arrest.
Som ordföranden för Hongkongs advokatsamfund nyligen skrev så kräver rättssäkerheten att processen för att stifta och avskaffa lagar är öppen, förnuftig och lagenlig.
As the chairman of the Hong Kong bar association recently wrote, the rule of law requires that the process of making and repealing law is open, reasoned and in accordance with the law.

Användningsexempel för "advokatsamfund" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe svarande biträddes av advokater som inte tillhörde några oberoende advokatsamfund.
The defendants were aided by lawyers not belonging to independent bar associations.
SwedishDe svarande biträddes av advokater som inte tillhörde några oberoende advokatsamfund.
The next item is the joint debate on the following seven motions for resolutions tabled by:
SwedishVi känner alla till att parlamentet har mottagit ett antal framställningar från advokatsamfund runtom i Europa.
All of us know that Parliament has received a number of petitions from bar organisations around Europe.
SwedishI våra diskussioner har vi träffat advokatsamfund.
In our discussions we have met lawyers' organisations.
SwedishVad skulle ledamöterna tycka om denne advokat beslutade att inte rapportera om sina misstankar till exempelvis landets advokatsamfund?
What would Members think if that lawyer decided not to report his suspicions, for example, to the bar association of his country?
SwedishKommissionären nöjer sig dock med att stödja de advokatsamfund som kräver ett test eller en viss tids verksamhet och kan inte ge mig något svar.
The Commissioner continues to support the demands of lawyers who ask for either an examination or a work placement, yet cannot answer me.
SwedishVi känner alla till att parlamentet har mottagit ett antal framställningar från advokatsamfund runtom i Europa.
Just at the time that our committee was describing these matters, a terrorist bank raid took place in Northern Ireland – the largest bank raid in the history of that province.
SwedishDe vill se ett val innan oppositionen friges och Aitzaz Ahsan, ordförande för högsta domstolens advokatsamfund, släpps ur husarresten.
They want an election before the opposition is out of prison and Mr Ahsan, President of the Supreme Court Bar Association, is released from house arrest.
SwedishJag skulle vilja hävda att det blir svårt att finna något jurist- eller advokatsamfund överhuvudtaget i medlemsländerna som kommer att ansluta sig till dessa förslag.
I want to say that it is difficult to find even one lawyers' organisation of any kind in the Member States that wishes to endorse these proposals.
SwedishJag skulle vilja hävda att det blir svårt att finna något jurist- eller advokatsamfund överhuvudtaget i medlemsländerna som kommer att ansluta sig till dessa förslag.
I want to say that it is difficult to find even one lawyers ' organisation of any kind in the Member States that wishes to endorse these proposals.
SwedishDen 6 maj blev journalisten Zouhair Makhlouf arresterad och misshandlad av polisen när han var på väg till en middag med den före detta ordföranden för Paris advokatsamfund.
On 6 May, the journalist, Zouhair Makhlouf, was arrested and manhandled by the police while on his way to a dinner with the former president of the Bar of Paris.
SwedishSom ordföranden för Hongkongs advokatsamfund nyligen skrev så kräver rättssäkerheten att processen för att stifta och avskaffa lagar är öppen, förnuftig och lagenlig.
As the chairman of the Hong Kong bar association recently wrote, the rule of law requires that the process of making and repealing law is open, reasoned and in accordance with the law.