SV

advokat {utrum}

volume_up
1. allmänt
advokat (även: juridiskt ombud)
Här har du din briljanta och charmiga advokat, Mr.
Here comes that brilliant and charming attorney of yours, Mr. Mordecai.
My advokat förstår det här trots sitt rashandikapp.
My attorney understands this concept, despite his racial handicap.
Som din advokat rekommenderar jag att du gifter dig direkt.
As your attorney, I advise you to marry her immediately.
advokat
volume_up
att. {substantiv} [USA] [förk.] (attorney)
advokat
volume_up
barrister {substantiv} [USA]
Hon är advokat, eller jurist, till yrket och hon kanske borde ha anmält sitt intresse.
She is a lawyer or barrister by profession and perhaps she should have declared an interest.
Detta stämmer inte i praktiken eftersom ingen jurist - vare sig domare eller advokat - rimligen kan ha full kännedom om 28 europeiska rättssystem.
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
En lysande karriär som advokat, journalist och sedan politiker i Portugal följde sedan han hade avslutat sin juristutbildning vid universitetet i hemstaden Coimbra.
An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
advokat (även: rådgivare)
volume_up
councelor {substantiv} [USA]
Tar ni på er rollen av advokat? Ger det alibit till de turkiska myndigheterna?
Is he setting himself up as the counsel for the defence of the Turkish authorities and providing it with just such an alibi?
Det är viktigt att understryka att jurister måste likställas med advokater i de länder som inte har advokattvång.
It is important to emphasise that lawyers must be considered equal to advocates in those countries that do not have the compulsory employment of counsel.
Det får inte vara så att försvarsadvokater, advokater, skatterådgivare och notarius publicus helt enkelt omvandlas till allmänna åklagare.
It is not acceptable for defence counsel, solicitors, tax consultants and notaries simply to be turned into part of the public prosecution service.
advokat (även: rådgivare, konsulent)
volume_up
counsellor {substantiv} [GBR]
2. juridik
advokat (även: jurist, affärsjurist)
Som advokat låter det för mig som ett mycket fint svar av en advokat.
As a lawyer, that sounds to me like a very nice, lawyer's answer.
Den här gången gäller fallet en advokat som skyddar människorättsaktivister i Iran.
This time, it is the case of a lawyer who protects human rights activists in Iran.
Min överbetalda advokat kommer att uppdatera dig...... om hur han ser ut och var han finns.
Now, my overpaid lawyer here will fill you in on his description and whereabouts.
advokat
Och språkproblemet är grundläggande för en advokat som utövar sitt yrke i storhertigdömet.
However, the language problem is an essential one for any advocate who works professionally in the Grand Duchy.
Jag är inte bara advokat utan också en övertygad förespråkare för fördelarna med reglering utanför domstol.
President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
De som förlorar på globaliseringen, och de som avstår därifrån, skall veta att de har en advokat som arbetar för dem.
The losers in globalisation or those who support it should know that they have an advocate.
advokat
Hon är advokat, eller jurist, till yrket och hon kanske borde ha anmält sitt intresse.
She is a lawyer or barrister by profession and perhaps she should have declared an interest.
Detta stämmer inte i praktiken eftersom ingen jurist - vare sig domare eller advokat - rimligen kan ha full kännedom om 28 europeiska rättssystem.
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
En lysande karriär som advokat, journalist och sedan politiker i Portugal följde sedan han hade avslutat sin juristutbildning vid universitetet i hemstaden Coimbra.
An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
advokat
Här handlar det ju faktiskt inte om privilegier för advokater eller andra fria yrken.
After all, this is certainly not about the privileges of lawyers or practitioners of other liberal professions.
3. näringsliv
Ett av skälen till deras oförmåga att hävda sina rättigheter är att de inte har råd med en advokat.
One of the reasons behind their inability to enforce their rights is the fact that they cannot afford a solicitor.
Detta stämmer inte i praktiken eftersom ingen jurist - vare sig domare eller advokat - rimligen kan ha full kännedom om 28 europeiska rättssystem.
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
Av dessa 17 var sex personer över 60 år, som blev rädda vid åsynen av ett brev från en advokat i brevlådan.
And of those 17, six of them were elderly people over the age of 60 who were afraid of seeing a solicitor's letter coming in the door.
4. vardagligt
advokat (även: sammandrag, referat, påvebrev, dossié)
volume_up
brief {substantiv}

Användningsexempel för "advokat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen här gången gäller fallet en advokat som skyddar människorättsaktivister i Iran.
This time, it is the case of a lawyer who protects human rights activists in Iran.
SwedishMan har fryst hennes tillgångar och nekat henne tillgång till hennes egen advokat.
She has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.
SwedishHans begäran att få tillstånd att ringa sin fru, arbetsgivare och advokat avslogs.
His requests for permission to telephone his wife, employer and lawyer were all refused.
SwedishMen i den spanska versionen försvinner advokaten, där finns inte längre någon advokat.
However, in the Spanish version the 'abogado ' has disappeared completely.
SwedishMin överbetalda advokat kommer att uppdatera dig...... om hur han ser ut och var han finns.
Now, my overpaid lawyer here will fill you in on his description and whereabouts.
SwedishSom advokat vet jag att mitt yrke inte är speciellt känt för att vara revolutionärt.
As a lawyer I know that my profession is not particularly known for being revolutionary.
SwedishMen i den spanska versionen försvinner advokaten, där finns inte längre någon advokat.
However, in the Spanish version the 'abogado' has disappeared completely.
SwedishFör några dagar sedan besöktes jag av affärsmannen Michail Chodorkovskijs advokat.
A few days ago, I had a visit from the lawyer acting for the industrialist Mr Khodorkovsky.
SwedishJag har inte råd med en advokat och kan inte vidta rättsliga åtgärder”.
I do not have the money for a lawyer, so I cannot take legal proceedings'.
SwedishHan är professor i juridik och vägrar att låta sig försvaras av en officiellt utsedd advokat.
He is a law professor and refuses to be defended by an officially appointed lawyer.
SwedishHur många europeiska medborgare har råd med advokat och kan kosta på sig att gå till domstol?
How many European citizens can afford a lawyer and can afford to go to court?
SwedishDenna typ av kvarhållna personer får inte rätt att välja sin egen advokat.
No opportunity is given to such prisoners to choose their own lawyer.
SwedishDärför tycker jag att du ska åka tillbaka och bli advokat eller nåt`.
That's why I think you should turn, go back, and be a lawyer or something.
SwedishHans grekiska advokat har ingett ett klagomål som gäller polismisshandel och bevisförstöring.
His Greek lawyer has made a complaint about police abuse and destruction of evidence.
SwedishHon är advokat, eller jurist, till yrket och hon kanske borde ha anmält sitt intresse.
She is a lawyer or barrister by profession and perhaps she should have declared an interest.
SwedishBåda hans rapporter är av bedrövlig kvalitet, och de har gjort honom till åtlöje som advokat.
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
SwedishRoxana Saberi har inte träffat sin advokat på mer än en månad.
The fact is that Ms Saberi has had no access to her lawyer for more than a month.
SwedishHan fängslades och torterades svårt, förvägrades mat, sjukvård och tillgång till en advokat.
He was detained and severely tortured, denied food, medical care or access to a lawyer.
SwedishNi har använt era talanger som advokat för att främja rättsstatsprincipen.
You have used your talents as a lawyer to promote the rule of law.
SwedishKurt är tysk och flyttade till Belgien för att jobba som advokat tillsammans med en partner.
Kurt is a German who moved to Belgium to work as an independent lawyer in a partnership.

Synonymer (svenska) till "advokat":

advokat