"Adriatiska" - Engelsk översättning

SV

"Adriatiska" på engelska

SV

Adriatiska {egennamn}

volume_up
1. geografi
Adriatiska
Jag anser att den adriatiska kustlinjen erbjuder fantastiska möjligheter.
I believe that the Adriatic coastline there offers great opportunities.
Det största kvarvarande problemet är skeppsvarven längs den adriatiska kusten.
The main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
Liksom man i Medelhavet och i Adriatiska havet också kan utveckla denna tanke.
This concept can also be developed in the Mediterranean and the Adriatic.

Användningsexempel för "Adriatiska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish(SL) Kroatien inrättade en ekologisk fiskezon i Adriatiska havet i oktober 2003.
(SL) Croatia announced an environmental/ fishing zone in the Adriatic in October 2003.
SwedishDet största kvarvarande problemet är skeppsvarven längs den adriatiska kusten.
The main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
SwedishLiksom man i Medelhavet och i Adriatiska havet också kan utveckla denna tanke.
This concept can also be developed in the Mediterranean and the Adriatic.
SwedishJag välkomnar beslutet att temporärt häva den ekologiska zonen i Adriatiska havet.
I welcome the temporary lifting of the restrictions in the Ecological Zone in the Adriatic.
SwedishVi har även lagt fram ett annat ändringsförslag, som rör frågan om fiske i Adriatiska havet.
We have also presented another amendment on the issue of fishing in the Adriatic.
SwedishDe gjorde därmed livet svårt för folket som bor vid Adriatiska havet.
The Assembly thereby made the lives of people living around the Adriatic difficult.
SwedishI underökningen nämns faktiskt ingenting om nätet av hamnar i norra delen av Adriatiska havet.
The study, in fact, makes no mention of the port network in the northern Adriatic.
SwedishJag anser att den adriatiska kustlinjen erbjuder fantastiska möjligheter.
I believe that the Adriatic coastline there offers great opportunities.
SwedishJag vill bara ge en kommentar om det ensidiga beslutet att inrätta en fiskeskyddszon i Adriatiska havet.
The Baltas report also mentions the problems concerning the border between Croatia and Slovenia.
SwedishAdriatiska havet, är en ännu känsligare fråga.
The construction of marine gas terminals in enclosed seas, such as the Adriatic, is even more sensitive.
SwedishAdriatiska havet är en gräns, Joniska havet är en gräns.
The Adriatic is a border and so is the Ionian Sea.
SwedishAdriatiska havets pärla: Dubrovnik i Kroatien.
The ‘Pearl of the Adriatic’, Dubrovnik in Croatia.
SwedishJag vill bara ge en kommentar om det ensidiga beslutet att inrätta en fiskeskyddszon i Adriatiska havet.
I would just like to make one comment about the unilateral announcement of the fisheries protection zone in the Adriatic.
SwedishJag vill att man kommer överens om en plan i höst om vilka projekt som behövs för att skapa en länk mellan Östersjön och det Adriatiska havet.
I want a plan to be agreed in the autumn on the projects needed to link the Baltic to the Adriatic.
SwedishDärför har ICCAT rekommenderat ett område med fångstförbud i Adriatiska havet och skärpt villkoren för fångst av nollårig fisk.
This is why ICCAT recommended this closed zone in the Adriatic and toughened the conditions for catching zero-age fish.
SwedishDärför har ICCAT rekommenderat ett område med fångstförbud i Adriatiska havet och skärpt villkoren för fångst av nollårig fisk.
As rightly said by the rapporteur, both measures are totally and fully justified which is why we have no alternative but to ask for their approval.
SwedishDen skulle förbinda Östersjön med Adriatiska havet och sträcka sig från Sverige genom Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern till Kroatien.
It would link the Baltic Sea with the Adriatic and would run from Sweden through Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary to Croatia.
SwedishMed andra ord så uppmanar jag dem att samarbeta vid alla miljökonsekvensbedömningar i norra Adriatiska havet, särskilt i Triestebukten.
In other words, I call on them to work together on environmental impact assessments in the northern Adriatic, and the Gulf of Trieste respectively.
SwedishVi tänker på Medelhavet i största allmänhet och på Adriatiska havet i synnerhet, som utgör en gemensam yttre gräns för unionen och inte bara för Italien.
Think of the Mediterranean in general, and the Adriatic in particular which forms an external border of the Union and not just Italy.
SwedishViktiga regioner är bland annat Balkan och regionerna vid Adriatiska havet, men enligt min mening bör man inte heller glömma samarbetet med Ryssland.
Such important areas include the Balkans and the Adriatic region, but, in my opinion, we should not ignore cooperation with Russia either.