"adresser" - Engelsk översättning

SV

"adresser" på engelska

EN
SV

adresser {utrum}

volume_up
adresser (även: adress, tal, anförande, omdöme, takt, gatuadress, adr.)
Vill du lägga till återstående adresser i den egna adressboken?
Would you like to add the remaining addresses to the personal address book?
Om du har angett flera adresser kan du välja standardleveransadress genom att klicka på Ange som standard intill önskad adress.
To add a new shipping address to your account or edit an existing shipping address:
Adresser till respektive campus hittar du längst ner i högermenyn.
Addresses of each campus you will find at the bottom of the right menu.

Användningsexempel för "adresser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe lägger in adresser i dessa kataloger och får sedan en faktura på tusen euro.
They enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
SwedishTvå nya försök har gjorts att hitta adresser i Afghanistan och Irak.
Two fresh efforts have been made to find addresses in Afghanistan and Iraq.
SwedishNaturligtvis bör internetanvändares personuppgifter, exempelvis IP-adresser, skyddas.
Obviously, the personal data of internet users, such as IP addresses, ought to be protected.
SwedishTvå nya försök har gjorts att hitta adresser i Afghanistan och Irak.
In addition, they call for greater democratic accountability concerning those actions.
SwedishMAC- och IP-adresser samlas också in, men förvrängs så din anonymitet skyddas.
MAC and IP addresses are collected as well, but are obfuscated or hashed to protect your anonymity.
SwedishVill du lägga till återstående adresser i den egna adressboken?
Would you like to add the remaining addresses to the personal address book?
Swedishkan du hänvisas till en annan webbplats efter att ha skrivit in sådana adresser i din webbläsare.
you may be redirected to another site after entering such addresses into yourbrowser.
SwedishFälten Loginnamn, Lösenord och Anonym användare är bara tillgängliga för FTP-adresser.
The fields for the login name, password and anonymous user are only available for FTP addresses.
SwedishAdresser till respektive campus hittar du längst ner i högermenyn.
Addresses of each campus you will find at the bottom of the right menu.
SwedishDu kan söka efter adresser och företag och spara det du vill från sökresultaten på kartan.
You can search for addresses and businesses and save items from your search results to your map.
SwedishDen släpar patetiskt efter de tekniska möjligheterna att dölja eller spoofa (förfalska) IP-adresser.
It lags pathetically behind on the technical possibilities for hiding or spoofing IP addresses.
SwedishPå så sätt ska dina adresser för mål och kanaler spegla det slutliga, omskrivna formatet av webbadressen.
As a result, your goal and funnel URLs should reflect the final, rewritten format of the URL.
SwedishOvanstående adresser hanteras via ett ärendehanteringssystem.
The addresses above are handled by a ticket tracking system.
SwedishDu kan skapa 20 filter för vidarebefordran till andra adresser.
You can create 20 filters that forward to other addresses.
SwedishDessa företag uppger sin identitet och sina adresser.
These companies give their identities and they give their addresses.
SwedishFör FTP-adresser kan du ange ditt loginnamn här.
If you are working with FTP addresses you can enter your login name here.
SwedishJag undrar om det skall börja krävas av oss att vi skall ha något slags register för adresser i framtiden.
I wonder if we shall begin to be required to have some form of register of addresses in the future.
SwedishFör FTP-adresser kan du ange ditt lösenord här.
If you are using FTP addresses you can enter your password here.
SwedishOm du har angett flera adresser kan du välja standardleveransadress genom att klicka på Ange som standard intill önskad adress.
To add a new shipping address to your account or edit an existing shipping address:
SwedishVälj fältkommandot Dolt stycke och ange som villkor: adressbok.adresser.företag EQ " " eller NOT adressbok.adresser.företag.
Addressbook.Addresses.Company EQ " " or NOT Addressbook.Addresses.Company.

Synonymer (svenska) till "adressat":

adressat
Swedish