SV

adress {utrum}

volume_up
Om du vill söka efter en adress skriver du in adressen och klickar på Sök på kartan.
To search for an address, enter the address and click Search Maps.
Om du publicerar till en FTP-adress ska du ange vilken HTTP-adress programmet ska gå till:
If publishing to a FTP site, enter the HTTP address to browse to:
Du kan redigera detaljer så som namn, adress, telefon, kategori eller webbplats:
You can edit details such as its name, address, phone, category or website:
EN

address {substantiv}

volume_up
address
To search for an address, enter the address and click Search Maps.
Om du vill söka efter en adress skriver du in adressen och klickar på Sök på kartan.
If publishing to a FTP site, enter the HTTP address to browse to:
Om du publicerar till en FTP-adress ska du ange vilken HTTP-adress programmet ska gå till:
You can edit details such as its name, address, phone, category or website:
Du kan redigera detaljer så som namn, adress, telefon, kategori eller webbplats:
Address by Mr Kostunica, President of the Federal Republic of Yugoslavia
Tal av federala republiken Jugoslaviens president Kostunica
Address by Mr Rau, President of the Federal Republic of Germany
Tal av Förbundsrepubliken Tysklands president Johannes Rau
I fully understand what Mr Costa said in his address to the Council.
Jag har full förståelse för det som Paolo Costa sa i sitt tal riktat till rådet.
Formal sitting - Address by Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations
Högtidligt möte - Anförande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon
Yesterday we heard an address by the Deputy Prime Minister of Georgia, Giorgi Baramidze.
I går hörde vi ett anförande av Georgiens vice premiärminister Giorgi Baramidze.
I thank him for his very extensive address to Parliament.
Jag tackar honom för hans mycket utförliga anförande inför parlamentet.
Thank you for your excellent address, Mr Gabriel.
Tack för ert utmärkta omdöme, herr Gabriel.
So we can clearly see the care needed in addressing the situation in Turkey.
Vi ser där med vilket omdöme man bör frukta den ottomanska verkligheten.
address
Would you like to add the remaining addresses to the personal address book?
Vill du lägga till återstående adresser i den egna adressboken?
To add a new shipping address to your account or edit an existing shipping address:
Om du har angett flera adresser kan du välja standardleveransadress genom att klicka på Ange som standard intill önskad adress.
Addresses of each campus you will find at the bottom of the right menu.
Adresser till respektive campus hittar du längst ner i högermenyn.
As we live longer we also need to ensure that we live better and the infirmities of older people have to be addressed.
I takt med att vi lever längre måste vi också försäkra oss om att vi lever bättre och skröpligheten bland äldre människor måste hanteras.
It also means addressing the issue of allowing those peoples who want to do so to realise their ambitions of union at the pace and in the manner that are best suited to them.
Det innebär också att vi måste se till att de som vill förverkliga sina EU-ambitioner kan göra detta i den takt och på det sätt som passar dem bäst.
I am now convinced that this subject must be addressed by each Member State, at its own pace and depending on the political situation and on the influence of extremist parties.
I dag är jag övertygad om att detta är ett ämne som varje stat måste ta tag i, i sin egen takt, i förhållande till den politiska situationen och extremistiska partiers inflytande.
address
volume_up
adr. {utr.} [förk.] (adress)

Användningsexempel för "adress" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta säger jag principiellt med adress till medlemsstaterna och till själva rådet.
I say this as a point of principle to the Member States and the Council itself.
SwedishDu kan redigera detaljer så som namn, adress, telefon, kategori eller webbplats:
You can edit details such as its name, address, phone, category or website:
SwedishDessutom har de tagit bort adress och födelsedatum från baksidan av tillståndet.
In addition they have removed the address and date of birth from the back of the card.
SwedishDu kan även välja att automatiskt använda samma adress som ett meddelande skickades till.
You can also choose to automatically use the address to which a message was sent.
SwedishTanken är att gränsöverskridande köpare kan kontakta denna adress om de har problem.
The idea is that cross-border shoppers can contact this address if they have problems.
SwedishJag anser att en online-adress skulle kunna ge detta och inge ökat förtroende.
I think an online address would create that and create more confidence.
SwedishAdress: Centrum för tillämpad etik Linköpings universitet S – 581 83 Linköping Sverige
Address: Center for Applied Ethics Linköping University S – 581 83 Linköping Sweden  
SwedishTillåt mig en liten fråga med adress till kommissionär Bolkestein.
Mr President, may I briefly put a question to Commissioner Bolkestein?
SwedishDra denna adress till Bokmärken, Composer (där du skapar en länk) eller skrivbordet.
Drag this location to Bookmarks, to Composer (to make link), to Desktop.
SwedishMed den här länkens adress kan du ge arbetsgivare tillgång till verifierade studiedokument
With this link address, you can give employers access to verified studies document
SwedishNetscape kan inte koppla upp till servern påden adress du har angett.
Netscape is unable to connect to the server atthe location you have specified.
SwedishHär ser du den URL-adress som är resultatet av uppgifterna i Sökväg och Mål.
In this field you can see the URL which results from the entries in Path and Destination.
SwedishDin andra möjlighet är att använda Google Mails utgående servrar med en annan adress "Från:".
Or, you can use Google Mail's outbound servers with a different "from" address.
SwedishDu kan redigera uppgifter som företagets namn, adress, telefon, kategori eller webbplats:
You can edit details such as the business name, address, phone, category, or website:
SwedishEller så kan den franska banken som du är intresserad av kräva att du har en adress i landet.
Or the French bank you are interested in may insist that you have a local address.
SwedishDetta säger jag också med adress just till våra bayerska representanter här.
I am directing this particularly at our Bavarian representative here.
SwedishVi listar den IP-adress som fått åtkomst till e-posten, den anslutna platsen samt tid och datum.
If you have POP3 or IMAP3 enabled, you'll see this in your recent activity table.
SwedishOm du vill söka efter en adress skriver du in adressen och klickar på Sök på kartan.
To search for an address, enter the address and click Search Maps.
SwedishDet vill jag också poängtera med särskild adress till medlemsstaterna.
I should like the Member States in particular to take good note of that.
SwedishVisa att Europa har ett namn, ett ansikte, en adress, ett telefonnummer.
Show that Europe has a name, a face, an address, a telephone number.'