"adoptera" - Engelsk översättning

SV

"adoptera" på engelska

SV adoptera
volume_up
[adopterade|har adopterat] {verb}

Denna organisation har över 1 200 medlemmar, varav många har adopterat och andra vill adoptera.
There are over 1 200 members of that Association: many have adopted and some wish to adopt.
Nyligen dök frågan om homosexuella pars rätt att adoptera barn upp till ytan igen.
Recently, the subject of the right of homosexual couples to adopt children has surfaced again.
Jag är oerhört upprörd över att rätten att adoptera ifrågasätts.
I am absolutely outraged by what I have just heard said about the right to adopt being under attack.

Användningsexempel för "adoptera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOch längre bort finns det sannerligen barn att adoptera.
And further afield, indeed, there are babies available for adoption.
SwedishAtt adoptera ett barn innebär att se till att barnet får en bättre framtid som präglas av trygghet och hopp.
Adopting a child means ensuring they have a future which is better, protected and full of hope.
SwedishFörst av allt, ska vi adoptera bort de två andra rackarungarna, till varsitt hörn av jorden.
First order of business, put the other two brats up for adoption, separately, into the far corners of the earth.
SwedishDet borde inte vara min uppgift att ifrågasätta om de vill adoptera av altruistiska skäl eller för egen vinning.
It should not be my job to ask whether they are doing it for altruistic reasons or for their own benefit.
SwedishEngland kräver redan att föräldrar som vill adoptera kan visa att det är de lagliga föräldrarna som har låtit bortadoptera barnet.
The United Kingdom already requires adoptive parents to prove that it was the child's legal parents who gave it up for adoption.
SwedishEtt stort antal spanska familjer (1 200) och familjer från andra medlemsstater har inlett förfaranden för att adoptera ett barn från Rumänien.
A considerable number of families from the Member States, including 1200 from Spain, had started the procedure for adopting a Romanian child.
SwedishFallen med de övergivna barnen i Rumänien, vars regering förbjuder icke rumänska medborgare att adoptera barn (lag 273/2004), är både sorgliga och välkända.
The case of abandoned children in Romania, whose government prevents non-Romanian citizens from adopting (Law 273/2004), is sadly known.
SwedishDessa familjer förhindras nu att adoptera barn som i många fall skulle vara oönskade barn i Rumänien och i andra länder - särskilt i Förenta staterna.
These families are now being prevented from taking what in a lot of cases would be unwanted children in Romania and other countries - in America in particular.
SwedishAtt adoptera ett barn kostar mellan 25 000 och 30 000 US-dollar och endast 2 eller 3 procent av detta belopp går till den biologiska modern, det vill säga mindre än 400 euro.
The adoption of a child costs between USD 25 000 and USD 30 000, and just 2 or 3% of that goes to the birth mother, that is to say, less than EUR 400.
SwedishDet finns värdfamiljer i Europeiska unionen som vill adoptera allvarligt traumatiserade och handikappade barn - handikappade både fysiskt och psykiskt.
There are host families in the European Union who are willing to take in severely traumatised and disabled children - disabled both physically and mentally - into their own families.
SwedishMina tankar går nu till de tusentals par runt om i världen som varje dag möter de svårigheter som är förknippade med att adoptera ett barn.
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, my thoughts at this time are with the thousands of couples around the world who every day face the necessary difficulties involved in adopting a child.