"administrativt arbete" - Engelsk översättning

SV

"administrativt arbete" på engelska

SV

administrativt arbete {neutrum}

volume_up
administrativt arbete
Allmänt administrativt arbete - redovisning, ledning och så vidare - beaktas inte.
General administrative work - accounting, management and so on - is not taken into account.
En sådan databas får inte medföra för stort administrativt arbete.
Such a database must not give rise to the need for excessive administrative work.
För det första myten om administrativt arbete.
Firstly, there is the myth concerning administrative work.

Användningsexempel för "administrativt arbete" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAllmänt administrativt arbete - redovisning, ledning och så vidare - beaktas inte.
General administrative work - accounting, management and so on - is not taken into account.
SwedishEn sådan databas får inte medföra för stort administrativt arbete.
Such a database must not give rise to the need for excessive administrative work.
SwedishDet var ett ofantligt administrativt arbete, som band upp en stor del av förvaltningens resurser.
It was an enormous administrative task and tied up huge amounts of administrative resources.
SwedishFör det första myten om administrativt arbete.
Firstly, there is the myth concerning administrative work.
SwedishDetta medför ytterligare administrativt arbete, vilket leder till att ledamöterna behöver kvalificerad personal som rådgivare.
This situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to act as advisors.
SwedishDet medför ytterligare administrativt arbete, med resultat att ledamöterna behöver kvalificerad personal som kan fungera som rådgivare.
This situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to act as advisors.
SwedishDetta medför mer administrativt arbete, vilket gör att ledamöterna behöver kvalificerad personal som kan fungera som rådgivare.
This situation means additional administrative work, with the result that Members need qualified staff to carry out advisory roles.
SwedishOm de antas kommer de att kräva en hel del administrativt arbete som kostar pengar, vilket man i betänkandet påstår inte kommer att behövas.
If they are adopted, they will need a great deal of administrative effort, costing money which the report says is not needed.
SwedishDet är även positivt att företrädare för näringslivet själva har konstaterat att förslaget kommer att medföra en ytterst liten mängd administrativt arbete.
It is also positive that business people themselves have stated that the administrative burden will be minimal.
SwedishSom lastbilchaufförer i små och medelstora företag ligger ju den primära kompetensen inom körningen och inte inom administrativt eller akademiskt arbete.
The primary skills of lorry drivers in SMEs are, of course, in transport and not in administrative or academic work.
SwedishDen gäller nu också egenföretagare, förutom när det gäller allmänt administrativt arbete som inte direkt hänger samman med transporten i fråga.
It also now applies to the self-employed except in respect of general administrative work, not linked directly to the specific transport operation under way.
SwedishJag anser inte att Ständiga kommittén för administrativt arbete - den befintliga kommittén för administrativt arbete på skatteområdet - skall få ansvar för fler av dessa funktioner.
I do not think that SCAC - the existing administrative committee in the tax area - should have more of these functions assigned to it.
SwedishVi bör allvarligt notera denna åsikt och bör också notera att de fyra olika fonderna, de sju målen och de tretton initiativen innebär alldeles för mycket administrativt arbete.
We should note this point seriously and should also note that the four different funds, the seven objectives and the thirteen initiatives make for far too much administrative work.
SwedishDetta skulle bespara kommissionen administrativt arbete och göra det lättare för dem som erhåller anslag, och det i sin tur skulle få en direkt inverkan på bilden av Europeiska unionen.
This would both save the Commission administrative effort and make things easier for the recipients of grants, and that in turn would have a direct effect on the image of the European Union.

Liknande översättningar för "administrativt arbete" på engelska

administrativt adverb
arbete substantiv
utföra ett arbete verb
English
ha arbete verb
English
vila från arbete verb
English
träget arbete substantiv
hålla i arbete verb
English
gjutet arbete substantiv
English
avlönat arbete substantiv
English
hårt arbete substantiv
English
ideellt arbete substantiv
utan arbete adjektiv
English