SV

administrativt {adverb}

volume_up
administrativt
Utvidgningen måste inte bara förberedas administrativt, utan också innehållsmässigt.
Enlargement must be prepared for not only administratively, but also substantively.
Det kan visserligen vara behändigt administrativt sett, men demokrati är det inte.
Administratively convenient it may be, democracy it is not.
Många har internerats ”administrativt”, utan åtal eller rättegång.
Many have been detained 'administratively', without charge or trial.

Användningsexempel för "administrativt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedishbetänkandet av Magdalena Alvarez om administrativt samarbete i fråga om beskattning,
the report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
SwedishFör övrigt kommer vi att behöva be om tekniskt och administrativt stöd på plats.
What is more, it will need technical and administrative assistance on site.
SwedishI enlighet med ett rättsligt, administrativt eller fullkomligt godtyckligt beslut?
In accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
SwedishUtvidgningen måste inte bara förberedas administrativt, utan också innehållsmässigt.
Enlargement must be prepared for not only administratively, but also substantively.
SwedishEtt byråkratiskt och administrativt problem: räcker det till den 31 december?
One problem is bureaucratic, administrative: will we make it by 31 December?
SwedishDär det finns behov av administrativt stöd får vi ta fram nya mekanismer.
Where there is a need for administrative support, let us invent new mechanisms.
SwedishMed ett bra administrativt system får man en tydlig ansvarsfördelning.
With a good administrative system there is a clear division of responsibility.
SwedishAllmänt administrativt arbete - redovisning, ledning och så vidare - beaktas inte.
General administrative work - accounting, management and so on - is not taken into account.
SwedishDet har med rätta sagts att det här är ett tekniskt mycket administrativt ärende.
As has been said, this is a very technical administrative dossier.
SwedishEn sådan databas får inte medföra för stort administrativt arbete.
Such a database must not give rise to the need for excessive administrative work.
SwedishI betänkandet behandlas ett klagomål mot kommissionen om ett administrativt missförhållande.
This report concerns a complaint of maladministration against the Commission.
SwedishUtskottet för framställningar har emellertid endast administrativt stöd och sekreterarstöd.
However, the Committee on Petitions has only administrative and secretarial support.
SwedishDet gör den europeiska industrin mer konkurrenskraftig och ger mindre administrativt krångel.
This makes European industry more competitive and means less administrative hassle.
SwedishDe vanligaste klagomålen om påstått administrativt missförhållande gäller bristande öppenhet.
The most common types of alleged maladministration were lack of transparency.
SwedishDärför var omröstningen om kommissionen en ren formalitet, ett ”administrativt ja”.
Consequently, the vote to appoint the Commission was a mere formality, an 'administrative yes'.
SwedishHar vi ett administrativt system på EU-nivå som gör att en sådan här skatt kan genomföras?
Is there one European administrative system that might implement a tax such as this one?
SwedishDet system han föreslår är det enda riktiga, både administrativt och näringsmässigt.
The scheme which he is recommending is administratively and nutritionally the only correct one.
SwedishÅtertaganden implicerar ett administrativt förfarande som även omfattar de centrala instanserna.
Decommitments imply an administrative procedure that also involves the headquarter.
SwedishÖkat ekonomiskt, socialt och administrativt samarbete kommer att stärka EU.
Increasing cooperation in the economic, social and administrative sectors will strengthen the EU.
SwedishDet kan visserligen vara behändigt administrativt sett, men demokrati är det inte.
Administratively convenient it may be, democracy it is not.

Synonymer (svenska) till "administrativ":

administrativ
Swedish