"administratör" - Engelsk översättning

SV

"administratör" på engelska

SV

administratör {utrum}

volume_up
Meddela omgående vfu-administratör på Hälsovetenskap om erhållen vfu-plats skall avbokas.
Notify immediately vfu administrator of Sciences of the resultant vfu site be canceled.
Här anger du namnet på databasens administratör.
Enter the name of the database Administrator in this field.
En anonym administratör bjöd helt enkelt in folk till sidan, och det fanns ingen plan.
An anonymous administrator was basically inviting people to join the page, and there was no plan.

Användningsexempel för "administratör" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedishinitiera kortet måste du ange lösenordet (Administratör eller Webbplatssäkerhet).
to initialize this card, you must enter the Administration or Site Security Password.
SwedishKontakta organisationens IT-administratör och be om hjälp med att återställa ditt lösenord.
Please contact your organization's IT admin for help with password recovery.
SwedishMeddela omgående vfu-administratör på Hälsovetenskap om erhållen vfu-plats skall avbokas.
Notify immediately vfu administrator of Sciences of the resultant vfu site be canceled.
SwedishMen nu blir det intressant: Tar man med en administratör i laget så presterar de betydligt bättre.
on the team, they get significantly better. ~~~ (Laughter) It's incredible.
SwedishEn anonym administratör bjöd helt enkelt in folk till sidan, och det fanns ingen plan.
An anonymous administrator was basically inviting people to join the page, and there was no plan.
SwedishHär anger du namnet på databasens administratör.
Enter the name of the database Administrator in this field.
SwedishPrata med din administratör om du har frågor.
Talk to your administrator if you have any questions.
SwedishVfu-administratör Institutionen för hälsovetenskap:
SwedishVi kommer aldrig mer att acceptera en situation där tjänstefel eller en dålig administratör kommer att bedömas av sina jämlikar.
Never again will we accept a situation where misconduct or a bad administrator will be judged by his or her peers.
SwedishTänk också på att vi av säkerhetsskäl rekommenderar att du inte höjer Google Chromes behörighet till administratör.
Additionally, keep in mind that for security reasons we recommend that you don't elevate the privilege of Google Chrome to administrator.
SwedishJag är världens sämsta administratör. ~~~ Men jag trodde det var det jag borde göra. ~~~ Eftersom jag, trots allt, var företagets VD.
I am the world's worst manager, but I figured I should be doing it, because I was, after all, the president of the company.
SwedishFormulär via VFU-administratör
SwedishJag gläder mig i det sammanhanget åt ankomsten till Östtimor av Sergio Vieira de Mello, FN:s nya administratör, i tisdags.
In this context, I am pleased to see that Mr Sergio Vieira de Mello, the new United Nations coordinator, arrived in East Timor last Tuesday.
SwedishJag gläder mig i det sammanhanget åt ankomsten till Östtimor av Sergio Vieira de Mello, FN: s nya administratör, i tisdags.
In this context, I am pleased to see that Mr Sergio Vieira de Mello, the new United Nations coordinator, arrived in East Timor last Tuesday.
SwedishMin mor var administratör.
SwedishFormulär via VFU-administratör
SwedishVisst kommer till slut en administratör komma förbi och säga, "OK, 18 röster för borttagning, två behåll, vi stryker den."
But in other cases, this could be 18 deletes and two keeps, and we would keep it, because if those last two keeps say, "Wait a minute, wait a minute.
SwedishVarit yrkesverksam inom offentlig sektor sedan 70-talet som: vårdbiträde, administratör, informatör, behandlingsassistent och biståndshandläggare.
Since the 70¿s I have been employed in the public sector as care assistant, treatment assistant, administrator and social worker.
Swedishatt certifikatet som visas nedan inte hör till webbplatsen som du är uppkopplad mot, avbryter du uppkopplingen och underrättar webbplatsens administratör.
certificate shown below does not belong to the site you are connecting with, please cancel the connection and notify the site administrator.
SwedishOm du använder Google Apps ska du kontakta organisationens IT-administratör och be om hjälp med att återställa ditt lösenord.
If your password isn't working, you'll need to go through our password recovery process.Google Apps users, please contact your organization's IT admin for help with password recovery.

Synonymer (svenska) till "administratör":

administratör