"adekvat" - Engelsk översättning

SV

"adekvat" på engelska

SV

adekvat {adjektiv}

volume_up
1. "lämplig, passande, träffande"
Vad är mer självklart än en adekvat insats av de europeiska medlemsstaterna i Nato?
What is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?
Den föreliggande riktlinjen behandlar ovannämnda problem på ett adekvat sätt.
The directive at present being finalised is an adequate response to the above-mentioned problems.
Utvecklingsländerna saknar dessutom ofta ett adekvat regelverk.
In addition, developing countries often lack an adequate legal framework.

Användningsexempel för "adekvat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är ett viktigt, om än kortsiktigt, mål som fordrar adekvat ekonomiskt stöd.
This is an important albeit short-term goal that requires appropriate funding.
SwedishOm vi​ ska kunna svara adekvat måste vi göra framsteg på integrationsområdet.
If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
SwedishOch en adekvat minimiinkomst för alla i Europa är helt klart ett av dessa medel.
And an adequate minimum income for everyone in Europe is clearly one of those means.
SwedishTill efterlevnad hör en adekvat kontroll och därtill hör en god övervakning.
Compliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
SwedishVad är mer självklart än en adekvat insats av de europeiska medlemsstaterna i Nato?
What is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?
SwedishEuropa använder inte potentialen hos halva befolkningen på ett adekvat sätt.
Europe is not adequately using the potential of the half of its population.
SwedishDe ska formulera frågeställningar, söka adekvat vetenskaplig litteratur.
They are to formulate questions, and look for acceptable scientific literature.
SwedishRoisín McAliskey hålls i ett fängelse av kategori A utan att få adekvat medicinsk vård.
Roisín McAliskey is being kept in a Category A gaol without adequate medical care.
Swedish250 miljoner ecu skulle vara en realistisk och adekvat finansiering för Altener II.
ECU 250 million would be a realistic and adequate funding for Altener II.
SwedishSamtidigt måste Europaparlamentets behörighet förbättras på ett adekvat sätt.
In addition, the European Parliament powers must be adequately enhanced.
SwedishMin andra punkt, kolleger, gäller en adekvat ekonomisk förvaltning.
My second point, ladies and gentlemen, concerns adequate financial management.
SwedishDet idealiska skulle vara att ett beslut om adekvat skydd är på god väg till dess.
Ideally, an adequacy decision should be well on track by that time.
SwedishMen det finns fortfarande stora problem innan en mer adekvat standard kan nås.
But there are still massive problems to be resolved before adequate standards can be reached.
SwedishDärför behöver de adekvat finansiering, och jag stöder ökningen till strukturfonderna.
Therefore they need adequate funding, and I support the increase for the structural funds.
SwedishVarken jag eller någon annan medlem i detta parlament anser detta adekvat.
Neither I nor any Member of this House considers that to be adequate.
SwedishMetoden för att finansiera de extra speglarna beskrevs mycket adekvat.
The method of financing the additional mirrors was also aptly described.
SwedishFör närvarande är det viktigaste emellertid att det erbjuds adekvat hjälp.
However, the most important thing at the moment is to ensure that adequate help is provided.
SwedishErfarenheten säger oss att det oftast finns för lite utrymme för att göra detta på ett adekvat sätt.
In our experience, there is often too little space to make adequate use of this.
SwedishRevisionsrätten ifrågasatte huruvida kommissionen hade fastställt ett adekvat förvaltningssystem.
The Court asked whether the Commission had set up an adequate system of management.
SwedishDen föreliggande riktlinjen behandlar ovannämnda problem på ett adekvat sätt.
The directive at present being finalised is an adequate response to the above-mentioned problems.

Synonymer (svenska) till "adekvat":

adekvat