SV

addition {utrum}

volume_up
1. matematik
addition
Den översta modulen handlar faktiskt om addition med ental.
That top node right there, that's literally single digit addition.
Visar mattebokens bilder på räknehändelser addition eller subtraktion?
Do the pictures in the mathematics book show addition or subtraction?
Vi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.
We should like more money, and we should like this addition to the legal basis.
EN

addition {substantiv}

volume_up
1. allmänt
I recommend that the Regulation be approved without addition or amendment.
Jag rekommenderar att förordningen godkänns utan tillägg eller ändringsförslag.
This is a compromise amendment that would remain as an addition.
Det är ett kompromissändringsförslag som skulle bli som ett tillägg.
My support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
Mitt stöd till alstrande av ren energi gäller inte för detta tillägg.
In addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
Förutom strategiska åtgärder krävs en ökning av det omedelbara biståndet.
In addition to the 54% increase in complaints this year, we have also experienced a 62% increase in admissible complaints.
Utöver den 54-procentiga ökningen av klagomålen i år har vi också upplevt en 62-procentig ökning av de tillåtliga klagomålen.
In addition to more traditional type of violence against women, we have recently witnessed a rise in honour crimes and genital mutilation.
Förutom det mer traditionella våldet mot kvinnor har vi nyligen sett en ökning av hedersrelaterade brott och könsstympning.
The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till det aktiva medborgarskapet.
The European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
EU:s miljömärke är avsett för alla produkter och är ett mycket välkommet tillskott.
. - (FI) The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
. - (FI) Medborgarinitiativet är ett välkommet tillskott till ett aktivt medborgarskap.
In addition, the Strategy also covers the field of energy - which in some circumstances could include an expansion of hydroelectric power.
Dessutom omfattar strategin energiområdet, vilket i vissa fall kan innebära en utbyggnad av vattenkraften.
In addition, the Danube strategy also covers the field of energy, which, in some circumstances, could include an expansion of hydroelectric power.
Donaustrategin omfattar också energiområdet, vilket i vissa fall kan medföra en utbyggnad av vattenkraften.
addition (även: annexe, extension)
addition (även: increment)
addition (även: appointment)
The addition of vitamins, minerals, and additives to foodstuffs is often abused.
Tillsättning av vitaminer, mineraler och tillsatser i livsmedel sker ofta på ett missvisande sätt.
I know that the addition of sugar will be decided.
Jag vet att man kommer att besluta om tillsättning av socker.
We also adopted the addition of sugar to wine.
Vi godkände också tillsättning av socker i vin.
The multiplicity of supplementary pension schemes simply does not permit a straightforward addition of periods of contribution payments, as is the case under 1408.
Mångfalden av tilläggspensioner tillåter inte en enkel sammanräkning av de bidragande tidsperioderna, så som det görs under 1408.
2. matematik
addition
That top node right there, that's literally single digit addition.
Den översta modulen handlar faktiskt om addition med ental.
Do the pictures in the mathematics book show addition or subtraction?
Visar mattebokens bilder på räknehändelser addition eller subtraktion?
We should like more money, and we should like this addition to the legal basis.
Vi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.

Användningsexempel för "addition" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.
We should like more money, and we should like this addition to the legal basis.
SwedishVisar mattebokens bilder på räknehändelser addition eller subtraktion?
Do the pictures in the mathematics book show addition or subtraction?
SwedishJag förespråkar naturligtvis en nedifrån och upp-orienterad metod, som bygger på addition.
Of course, I am advocating a bottom-up method, based on addition.
SwedishDen översta modulen handlar faktiskt om addition med ental.
That top node right there, that's literally single digit addition.
SwedishTydligen är multiplikation och addition allt för svår matematik för utskottet för rättsliga frågor.
It appears that multiplying and adding up are already higher maths for the Committee on Legal Affairs and the Internal Market.
SwedishVid addition och subtraktion av tider visas värdet i en formelcell i ett motsvarande format, beroende på resultatet.
For addition and subtraction of times, the value of the cell is displayed in a format according to the result.
SwedishIn addition there is still limited public awareness of the importance of domestic raw materials for the European economy.
In addition there is still limited public awareness of the importance of domestic raw materials for the European economy.
SwedishIn addition, methods for delivery and architecture for delivery structure of digital information from an agency or company to an archive, and tools to support the methods are developed.
In addition, methods for delivery and architecture for delivery structure of digital information from an agency or company to an archive, and tools to support the methods are developed.

Synonymer (engelska) till "addition":

addition
additive
English