"Addis Abeba" - Engelsk översättning

SV

"Addis Abeba" på engelska

SV

Addis Abeba {egennamn}

volume_up
1. "Etiopiens huv.stad", geografi
Addis Abeba
volume_up
Addis Ababa {egenn.} (the capital of Ethiopia)
Ytterligare personal kommer också att placeras vid Afrikanska unionens högkvarter i Addis Abeba.
More staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Den parlamentariska AVS-EU-församlingens sjunde sammanträde äger rum i Addis Abeba, Etiopien.
The seventh session of the ACP-EU Parliamentary Assembly takes place in Addis Ababa, Ethiopia.
Jag delar kommissionärens åsikt att beskyllningarna från Addis Abeba minst sagt är malplacerade.
I share the Commissioner' s view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.

Användningsexempel för "Addis Abeba" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishYtterligare personal kommer också att placeras vid Afrikanska unionens högkvarter i Addis Abeba.
More staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
SwedishDen parlamentariska AVS-EU-församlingens sjunde sammanträde äger rum i Addis Abeba, Etiopien.
The seventh session of the ACP-EU Parliamentary Assembly takes place in Addis Ababa, Ethiopia.
SwedishJag skulle vilja ta upp det särskilda fallet med Berhanu Nega, den valda borgmästaren i Addis Abeba.
I would like to raise the specific case of Berhanu Nega, the elected Mayor of Addis Ababa.
SwedishJag delar kommissionärens åsikt att beskyllningarna från Addis Abeba minst sagt är malplacerade.
I share the Commissioner' s view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
SwedishYtterligare personal kommer också att placeras vid Afrikanska unionens högkvarter i Addis Abeba.
The AU monitoring staff is supported by a protection force of 305, made up of Rwandan and Nigerian troops.
SwedishDetsamma gäller om den nya majoriteten inte tillämpas på styret av huvudstaden Addis Abeba.
The same would be true if the new majority were not to be introduced for the running of the capital, Addis Ababa.
SwedishDet var det budskap som jag nyligen framförde till våra kolleger i Afrikanska unionens kommission i Addis Abeba.
That was the message I took recently to our counterparts in the African Union Commission in Addis Ababa.
SwedishJag vill även tacka den etiopiska regeringen för dess gästfrihet och effektiva organisation i Addis Abeba.
I should also like to thank the Ethiopian Government for its hospitality and effective administration in Addis Ababa.
SwedishNär vi talar om humanitärt bistånd kommer jag att tänka på när jag var i Addis Abeba före Mengisturegimens fall.
When we talk of humanitarian aid, I am reminded of when I was in Addis Ababa before the fall of Mengistu regime.
SwedishFredsstyrkan som utlovades för två månader sedan i Addis Abeba resulterade i hundratalet soldater men annars inte mycket.
The peace force that was promised two months ago in Addis Ababa produced some 100 troops and very little else.
SwedishInga misstag tillåts, vare sig i Khartoum, Juba, Bryssel eller vid Afrikanska unionens möte i Addis Abeba.
No-one can allow themselves to put a foot wrong, either in Khartoum, in Juba, in Brussels or at the African Union in Addis Ababa.
SwedishFolkmordet på tutsierna och Mobutus fall har öppnat Pandoras ask, och nu råder krig från Brazzaville till Addis Abeba.
The genocide of the Tutsis and the fall of Mobutu have opened Pandora's box and war is now raging from Brazzaville to Addis Ababa.
SwedishJag delar kommissionärens åsikt att beskyllningarna från Addis Abeba minst sagt är malplacerade.
Misplaced because this statement is made by a government which has been embroiled in an absurd war over borders with its neighbour, Eritrea, for two years now.
SwedishTill och med i afrikanska länder har den ekonomiska utvecklingen fördubblats, vilket framgår tydligt i stora städer som Addis Abeba.
Even in African countries, economic growth sometimes hits double figures, as is evident in major cities, such as Addis Ababa.
SwedishNu vill jag gärna hylla kommissionens företrädare som spelade, och fortfarande spelar, en enastående roll i Addis Abeba.
At this point I wish to pay tribute to the representative of the Commission, who played – and continues to play – an outstanding role in Addis Ababa.
SwedishDen enda politiska och demokratiska lösningen på den pågående krisen förblir avtalet från Maputo och tilläggsakten från Addis Abeba.
There is the Maputo Agreement and Addis Ababa Additional Act, which remain the only political and democratic solution to the current crisis.
SwedishDen påminner mycket om vad som hände i Addis Abeba för några år sedan.
Mr President, this situation, as all the others have said, is very tragic: it resembles very much what happened a few years ago in Addis Ababa.
SwedishDet kommande ministermötet mellan EU och Afrika i Addis Abeba och mötet om Guinea i Abuja den 12 oktober kommer att vara viktiga härvidlag.
The upcoming EU-African Ministerial Troika in Addis Ababa and the meeting on Guinea on 12 October in Abuja will be important in this respect.
SwedishDen ministerkonferens som kommer att hållas i Addis Abeba i december 2003 bör kunna bidra till förtydligandet av ägarstrukturerna mellan de afrikanska förvaltarna.
A ministerial conference in Addis Ababa in December 2003 should help to develop ownership among all African stakeholders.
SwedishHan sade också: " Den dagen då Bob Geldof kom infarande i Addis Abeba på en lastbil, som förde in hans livsmedelsbiståndskonvoj, blev jag modstulen.
He also said: ' The day that Bob Geldorf came riding into Addis Abbaba on top of a lorry bringing in his food aid convoy, my heart sank.