SV

adaption {utrum}

volume_up
EN

adaptability {substantiv}

volume_up
adaptability (även: adjustment)
I welcome the debate on individual people's employability and adaptability.
Jag välkomnar diskussionen om individernas anställningsbarhet och anpassningsförmåga.
Such adaptability is the intention of the changes at international level.
En sådan anpassningsförmåga är syftet med ändringarna på internationell nivå.
The market requires flexibility and adaptability to the new communications environments.
Marknaden kräver flexibilitet och anpassningsförmåga till den nya kommunikationsmiljön.

Användningsexempel för "adaption" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är naturligtvis också riktigt att i utkanterna av internationell adaption ser vi metoder och politik som är farlig och föraktlig.
It is of course also true that on the fringes of international adoption we are seeing methods and policies that are dangerous and despicable.
SwedishNär det gäller Europeiska kommissionens behörighet är det hur som helst medlemsstaternas sak att vidta åtgärder för att förhindra att internationell adaption missbrukas.
At any rate, as regards the European Commission's competence, it is up to the Member States to adopt measures that would prevent international adoption from being abused.

Synonymer (engelska) till "adapted":

adapted
English
adapter
adaptive
English