"Adam" - Engelsk översättning

SV

"Adam" på engelska

volume_up
Adam {egenn.}
EN
EN

"Adam" på svenska

volume_up
Adam {egenn.}
SV
volume_up
adamant {substantiv}
SV
SV

Adam {egennamn}

volume_up
Adam
Adam visade tydligt vilka exportmöjligheter det finns på området för kolteknik.
Mr Adam clearly indicated the export possibilities for coal technology.
Polen, Adam Mickiewicz land, hälsar till er, herr premiärminister.
Greetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Om Adam Gibson ger min syncording till myndigheterna, dör vi allihop.
lf Adam Gibson gets that syncording to the authorities...... we'll all be destroyed.
EN

Adam {egennamn}

volume_up
Adam
Mr Adam clearly indicated the export possibilities for coal technology.
Adam visade tydligt vilka exportmöjligheter det finns på området för kolteknik.
Greetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Polen, Adam Mickiewicz land, hälsar till er, herr premiärminister.
lf Adam Gibson gets that syncording to the authorities...... we'll all be destroyed.
Om Adam Gibson ger min syncording till myndigheterna, dör vi allihop.

Användningsexempel för "Adam" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAdam är inte närvarande, men jag vill tacka honom för ett väl genomfört arbete.
Although Mr Adam is not here, I would like to congratulate him on his report.
SwedishFöredraganden Czesław Adam Siekierski föreslår nu att samfinansieringen tas bort.
The rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
SwedishOrdet huvudsakligen skall således tas bort, vilket jag tror att Adam kan acceptera.
This means deleting the word " primarily ', which I think Mr Adam can accept.
SwedishJag skulle vilja tacka Adam för detta exceptionella betänkande.
Mr President, I should like to thank Mr Adam for this exceptional report.
SwedishOrdet huvudsakligen skall således tas bort, vilket jag tror att Adam kan acceptera.
This means deleting the word "primarily' , which I think Mr Adam can accept.
SwedishJag skulle vilja gratulera Adam Gierek till hans betänkande.
(ES) Mr President, I would like to congratulate Mr Gierek on his report.
SwedishAdam Smith, för 200 år sedan, talade om vårt begär efter ett liv utan skam.
Adam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
SwedishAdam visade tydligt vilka exportmöjligheter det finns på området för kolteknik.
Mr Adam clearly indicated the export possibilities for coal technology.
SwedishJag tycker att Adam Smith har varit mycket framgångsrik, särskilt i Irland!
Madam President, I think Adam Smith has been very successful, especially in Ireland!
SwedishAdam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
SwedishÁdám Kósa frågade hur vi kan involvera parlamentet på ett bättre sätt, hur vi kan samarbeta.
Mr Kósa asked how we can better involve Parliament, or how can we work together.
SwedishOm Adam Gibson ger min syncording till myndigheterna, dör vi allihop.
lf Adam Gibson gets that syncording to the authorities...... we'll all be destroyed.
SwedishJag skulle först vilja tacka föredraganden, Gordon Adam, för hans arbete.
   Mr President, I would firstly like to thank the rapporteur, Mr Adam, for his work.
Swedishinnan det är för sent (Skratt) Adam Ostrow: Rätt så läskigt, eller hur?
before it's too late. ~~~ (Laughter) Adam Ostrow: Kind of creepy, right?
SwedishJag vill förklara hur jag röstade om Adam Giereks betänkande om innovation.
Mr President, I would like to explain the way I voted on Mr Gierek's report on innovation.
SwedishPolen, Adam Mickiewicz land, hälsar till er, herr premiärminister.
Greetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
SwedishEn etnisk grupp med religiösa grundvalar, den heliga alliansen mellan Adam Smith och Calvin.
It is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
SwedishNär kommer vi igen att liksom Adam kunna få äpplen som Eva plockat direkt från trädet?
When will we again be able, like Adam, to receive apples plucked by Eve directly from the tree?
SwedishJag vill tacka Adam för ett väl förberett betänkande.
Mr President, I would like to thank Mr Adam for his excellent report.
SwedishNär kommer vi igen att liksom Adam kunna få äpplen som Eva plockat direkt från trädet?
When will we again have the pleasure of harvesting this produce near our homes like we used to?

Synonymer (engelska) till "Adam":

Adam
adamant
Adam Smith
English