"ackumulerat" - Engelsk översättning

SV

"ackumulerat" på engelska

volume_up
ackumulerat {perf. part.}
SV

ackumulerat {perfektparticip}

volume_up
ackumulerat
Produktiviteten beror i första hand på faktorer som ackumulerat aktiekapital, som i hög grad varierar.
Productivity depends primarily on factors such as accumulated capital stock, which is very different.
Jag gjorde ett antal antaganden som grundar sig på flera faktorer från flera källor som har ackumulerats en tid.
I made a number of assertions which are based on a number of elements from several sources accumulated over time.
Den första är sammansättningen av viktiga reserver av oljemonarkier och länder som har ackumulerat handelsöverskott som fyller på dessa statsägda förmögenhetsfonder.
The first is the constitution of important reserves by oil monarchies and countries that have accumulated trade surpluses that feed these sovereign wealth funds.

Användningsexempel för "ackumulerat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishProduktiviteten beror i första hand på faktorer som ackumulerat aktiekapital, som i hög grad varierar.
Productivity depends primarily on factors such as accumulated capital stock, which is very different.
SwedishVi skulle i själva verket vilja frigöra och repatriera mycket av den överdrivna makt som Bryssel har ackumulerat.
In fact, we would seek to unwind and repatriate many of the excessive powers that Brussels has accrued.
SwedishUnder tio år med den inre marknaden har det skapats 2,5 miljoner extra arbetstillfällen och 900 miljarder euro i ackumulerat välstånd.
Ten years of the internal market have given us 2.5 million extra jobs and EUR 900 billion, cumulatively, in extra wealth.
SwedishVi skulle i själva verket vilja frigöra och repatriera mycket av den överdrivna makt som Bryssel har ackumulerat.
Allow me to mention another plain truism, and now I am addressing in particular those who have been pontificating on militarisation in the House for some time.
SwedishDen inledningsvis höga stödnivån är lämplig för en målinriktad start på avvecklingsprocessen, eftersom Slovakien har ackumulerat medel på endast 320 miljoner euro.
The Commission is anxious to come up with a common framework, and in the longer term, to harmonise the methods by which decommissioning is financed in the EU.
SwedishDen första är sammansättningen av viktiga reserver av oljemonarkier och länder som har ackumulerat handelsöverskott som fyller på dessa statsägda förmögenhetsfonder.
The first is the constitution of important reserves by oil monarchies and countries that have accumulated trade surpluses that feed these sovereign wealth funds.
SwedishDen inledningsvis höga stödnivån är lämplig för en målinriktad start på avvecklingsprocessen, eftersom Slovakien har ackumulerat medel på endast 320 miljoner euro.
The initially high level of support is appropriate to a purposeful start to the decommissioning process, as the Slovak Republic has accumulated funds amounting to only EUR 320 million.
SwedishJärnvägsföretagen i de nya, och i vissa fall i de gamla medlemsländerna, kämpar med ett ackumulerat underskott, och vissa medlemsstater står inför problemet med konsolidering.
Railway companies in the new, and in some cases in old Member States, are struggling with an accumulated deficit, and Member States are faced with the problem of consolidation.
SwedishBlott 300.000 till 900.000 tillkommande arbetsplatser - ackumulerat över ett antal år - bevisar, att enbart den inre marknaden inte kan lösa sysselsättningsproblemet.
It is clear from the figure of no more than 300 000 to 900 000 new jobs - which is a cumulative figure for a number of years - that the single market alone cannot solve the problem of unemployment.

Synonymer (svenska) till "ackumulera":

ackumulera