"ackumulera" - Engelsk översättning

SV

"ackumulera" på engelska

volume_up
ackumulerat {perf. part.}
1. "samla på hög, lägga samman"
Utvecklingen verkar ha fortsatt planlöst och förstört naturliga och mänskliga resurser i sin tydliga strävan att ackumulera kapital.
This development appears to have continued aimlessly, wasting natural and human resources, with the clear aim of accumulating capital.
Därför vore det klokt att investera på de sociala områden som i framtiden kan bidra till att ackumulera intellektuellt kapital och säkra en produktivitetsökning.
That is why it would be wise to invest in the social spheres which in the future would help accumulate intellectual capital and would ensure an increase in productivity.
Vi välkomnar iakttagelsen att medlemsstaterna under goda tider måste ackumulera överskott för att därmed kunna bygga upp reserver för dåliga tider, även om detta är självklart.
We welcome the observation that Member States have to accumulate surpluses in good times in order to be able to build up reserves for the bad ones, self-evident though that is.

Användningsexempel för "ackumulera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNummer ett: ackumulera rikedom, makt och prestige, och sen förlora allt.
First: accrue wealth, power, and prestige, then lose it.
SwedishI dag är det mycket svårt att ackumulera pensionsrättigheter som intjänas i olika länder efter varandra.
It is currently very difficult to accrue pension rights earned consecutively in different countries.
SwedishUtvecklingen verkar ha fortsatt planlöst och förstört naturliga och mänskliga resurser i sin tydliga strävan att ackumulera kapital.
This development appears to have continued aimlessly, wasting natural and human resources, with the clear aim of accumulating capital.
SwedishDet gläder mig mycket att det fastställs i färdplanen att sociala trygghetssystem bör ge människor rätt att ackumulera pensionsrättigheter.
I am delighted that the roadmap stipulates that social protection systems should allow people to accrue individual pension rights.
SwedishVi välkomnar iakttagelsen att medlemsstaterna under goda tider måste ackumulera överskott för att därmed kunna bygga upp reserver för dåliga tider, även om detta är självklart.
We accept the need to take account of population change in the Member States and its – largely adverse – effect on budgets.
SwedishDärför vore det klokt att investera på de sociala områden som i framtiden kan bidra till att ackumulera intellektuellt kapital och säkra en produktivitetsökning.
That is why it would be wise to invest in the social spheres which in the future would help accumulate intellectual capital and would ensure an increase in productivity.
SwedishVi välkomnar iakttagelsen att medlemsstaterna under goda tider måste ackumulera överskott för att därmed kunna bygga upp reserver för dåliga tider, även om detta är självklart.
We welcome the observation that Member States have to accumulate surpluses in good times in order to be able to build up reserves for the bad ones, self-evident though that is.
SwedishMed amazon kan man gå vidare och göra och ackumulera inköp, så när det gäller Europeiska kommissionen skulle man kunna föreställa sig att handlingar som används skulle gå att spåra omedelbart.
With amazon you can go on to make and accumulate purchases, so it might be imagined that, in the case of the European Commission, documents in use might immediately be traceable.

Synonymer (svenska) till "ackumulera":

ackumulera