"ackreditera" - Engelsk översättning

SV

"ackreditera" på engelska

Med tanke på det kan EU således inte ackreditera Mugabes ensidigt utnämnda sändebud som ambassadör.
In this regard, there is no way that the EU should accredit Mugabe's unilaterally appointed envoy as ambassador.
Om EU i den här situationen skulle ackreditera en ambassadör åt Robert Mugabe skulle det förmodligen betraktas som en skymf mot hederligt folk.
For the European Union to accredit an ambassador of Robert Mugabe in this situation would surely be seen as an affront to decent people.
Sydafrika, i egenskap av medlare tillsammans med SADC, som garant för den övergripande politiska överenskommelsen, har beslutat att ackreditera den zimbabwiska ambassadören.
South Africa, in its capacity as facilitator, together with the SADC, as guarantor of the Global Political Agreement, has decided to accredit the Zimbabwean Ambassador.

Användningsexempel för "ackreditera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför, ärade ledamot, står det varje medlemsstat fritt att ackreditera de personer de önskar till konventet.
Therefore each country is free to include who it likes in the Convention.
SwedishMed tanke på det kan EU således inte ackreditera Mugabes ensidigt utnämnda sändebud som ambassadör.
In this regard, there is no way that the EU should accredit Mugabe's unilaterally appointed envoy as ambassador.
SwedishDet är inte möjligt att ackreditera 30 000 personer och hundratals journalister utan att dra till sig allmänhetens uppmärksamhet.
The human-rights situation in Tunisia is deteriorating – as we noted, by the way, in our resolution of 29 September.
SwedishDärför anser jag att det är nödvändigt att ackreditera rätt personer genom att tillämpa de mest allmänt accepterade kriterierna.
Therefore, I consider it necessary to issue accreditation to the right individuals using the most commonly accepted criteria.
SwedishOm EU i den här situationen skulle ackreditera en ambassadör åt Robert Mugabe skulle det förmodligen betraktas som en skymf mot hederligt folk.
For the European Union to accredit an ambassador of Robert Mugabe in this situation would surely be seen as an affront to decent people.
SwedishParlamentet och kommissionen föregår med gott exempel genom att upprätta ett gemensamt öppenhetsregister i syfte att ackreditera lobbyister och andra intressegrupper.
Parliament and the Commission are setting a good example by establishing a common transparency register to provide accreditation for lobbyists and other interest groups.
SwedishSydafrika, i egenskap av medlare tillsammans med SADC, som garant för den övergripande politiska överenskommelsen, har beslutat att ackreditera den zimbabwiska ambassadören.
South Africa, in its capacity as facilitator, together with the SADC, as guarantor of the Global Political Agreement, has decided to accredit the Zimbabwean Ambassador.
SwedishDet finns inget som förhindrar en medlemsstat att inom den parlamentariska delegationen eller inom regeringens delegation ackreditera personer som intresserar sig för regionernas problem.
Nothing is preventing any country from including within their parliamentary or governmental delegation people who are particularly concerned with the problems of the regions.