SV

accession {utrum}

volume_up
accession (även: nyanskaffning, tillskott)
Enligt min uppfattning bör denna samarbetspakt ge klara riktlinjer för hur vi skall angripa organiserad brottslighet inom ramen för en pre-accession strategy.
In my view, this cooperation pact should give clear guidelines on how we are to tackle organized crime within the framework of a pre-accession strategy.
EN

accession {substantiv}

volume_up
accession
In my view, this cooperation pact should give clear guidelines on how we are to tackle organized crime within the framework of a pre-accession strategy.
Enligt min uppfattning bör denna samarbetspakt ge klara riktlinjer för hur vi skall angripa organiserad brottslighet inom ramen för en pre-accession strategy.
accession (även: new purchase)
Every expansion involves budgetary considerations as to whether the accession of a given country to the EU will bring a contribution or whether financial losses will prevail.
Varje utvidgning innebär budgetmässiga överväganden om huruvida anslutningen av ett visst land till EU kommer att innebära ett tillskott eller en ekonomisk förlustaffär.

Användningsexempel för "accession" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEnligt min uppfattning bör denna samarbetspakt ge klara riktlinjer för hur vi skall angripa organiserad brottslighet inom ramen för en pre-accession strategy.
In my view, this cooperation pact should give clear guidelines on how we are to tackle organized crime within the framework of a pre-accession strategy.
SwedishThe following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate States for accession to the European Union, having been observers to the Conference:
Ont également signé le présent acte final, en leur qualité d'États candidats à l'adhésion de l'Union européenne, observateurs auprès de la Conférence: