SV

accepterat {perfektparticip}

volume_up
accepterat (även: mottagit)
Rådet har nästan helt accepterat kommissionens förslag.
The Council has accepted the Commission's proposals almost in their entirety.
Kommissionen har föreslagit 15 år, och det har rådet accepterat.
The Commission has proposed 15 years, and this has been accepted by the Council.
Det är accepterat att vi skapar en gemensam europeisk trafikpolitik.
It is accepted that we should establish a common European transport policy.

Användningsexempel för "accepterat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
SwedishHerr Rosado Fernandes, ni har bett om ursäkt och Blak har accepterat denna ursäkt.
Mr Rosado Fernandes, you have apologized, and Mr Blak has accepted that apology.
SwedishMen rådet har inte accepterat det som vi här har diskuterat - med några få undantag.
But the Council did not accept what we discussed here, with quite small exceptions.
SwedishDenna ekonomiska koppling kan vara ett av de kriterier som kommissionen har accepterat.
This economic link can be one of the criteria that the Commission has accepted.
SwedishDet är de villkoren som kommissionen har accepterat.
I have stated some conditions and they are the conditions accepted by the Commission.
SwedishMan beskriver alkoholkonsumtionen som något som är accepterat i samhället.
It portrays the abuse of alcohol as something that is acceptable in society.
SwedishJag tror att industrin har accepterat det målet men med viss bävan.
I believe that the industry has accepted that target, but with some trepidation.
SwedishAlla partners har accepterat EE-samordningen när det gäller Ottawaprocessen.
All partners have approved the European Union's coordination vis-à-vis the Ottawa process.
SwedishI stället har de accepterat den grundfilosofi som finns inom MAI-avtalet.
Instead, they have simply absorbed the underlying philosophy of the MAI.
SwedishDet verkar som om de schweiziska myndigheterna har accepterat att göra medgivanden.
It seems that the Swiss authorities have agreed to make concessions.
SwedishKanske skulle ni ha accepterat det... kan man då inte klargöra saken?
Perhaps you would have agreed... nevertheless, could we not clarify things?
SwedishSå jag har accepterat att detta är så långt som vi kan gå för tillfället.
So I have accepted that this is as far as we can go for the time being.
SwedishKommissionen har föreslagit 15 år, och det har rådet accepterat.
The Commission has proposed 15 years, and this has been accepted by the Council.
SwedishVi har accepterat Turkiet som fullvärdig medlem av Europarådet i mer än femtio år.
We have accepted Turkey as a full member of the Council of Europe for more than half a century.
SwedishDet är accepterat att vi skapar en gemensam europeisk trafikpolitik.
It is accepted that we should establish a common European transport policy.
SwedishTyvärr har rådet inte accepterat detta krav, men parlamentets ståndpunkt är klar.
Unfortunately, the Council has not taken this on board, but the position of Parliament is clear.
SwedishKanske skulle ni ha accepterat det... kan man då inte klargöra saken?
Perhaps you would have agreed...nevertheless, could we not clarify things?
SwedishSom medlemsstat i EU har Slovakien fullt ut accepterat dessa principer.
Slovakia, as a Member State of the European Union, has accepted those principles in full.
SwedishFöredraganden har naturligtvis accepterat det och talar därför om att ”hantera migrationen”.
The rapporteur has of course accepted it, and hence speaks about ‘managing migration’.
SwedishFör det första har kommissionen accepterat behovet av bestämmelser för att skydda uppgiftslämnare.
First, the Commission has accepted the need for rules to protect whistle-blowers.

Synonymer (svenska) till "acceptera":

acceptera
accepterande