SV

accepter {utrum}

volume_up
1. allmänt
accepter
2. ekonomi
accepter
Det riktar sig mot att man accepterar vissa västerländska kretsars oklara och oansvariga spel med UCK.
It lies in the acceptance of the dubious and irresponsible game that some western countries are playing with the KLA.
Samtidigt finns det inga garantier för att alla medlemsstater erkänner och accepterar det som skall känneteckna konstruktionen av den här typen av fordon.
However, the recognition and acceptance by all Member States of the characteristics of construction of this type of vehicle is not guaranteed.
Vi kan inte ha en policy som är för vaccinering om inte allmänheten accepterar det, vilket hänger samman med de stora förändringarna i konsumenternas ställningstagande.
We cannot have a pro-vaccination policy unless we have public acceptance of it, which goes with that greatly changed consumer standpoint.
EN

acceptability {substantiv}

volume_up
1. språkvetenskap
acceptability

Användningsexempel för "accepter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför att det Europas löntagare aldrig skulle accepter en sådan politik.
Because European workers would never accept such a policy.

Synonymer (engelska) till "acceptability":

acceptability
acceptable
acceptably
acceptation
accepted