"accelererar" - Engelsk översättning

SV

"accelererar" på engelska

SV

accelererar {gerundium}

volume_up
. ~~~ Så vi säger att universum accelererar.
Individual galaxies are speeding away from us faster and faster so we say the universe is accelerating.
We learned that it's accelerating.
Svar: nej, världen har blivit något svalare de senaste tio åren och avkylningstakten accelererar.
Answer: no, the world has got slightly cooler over the last 10 years and the rate of cooling is accelerating.

Användningsexempel för "accelererar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe accelererar på ett annat sätt och kör oftast fortare.
They accelerate in a different way and are usually driven at higher speeds.
SwedishNär Amerika accelererar, när ett återuppvaknat Asien drar på i omkörningsfilen, sackar Europa efter.
It must also continue to express its criticism of the conduct of elections in that country.
Swedish. ~~~ Så vi säger att universum accelererar.
Individual galaxies are speeding away from us faster and faster so we say the universe is accelerating.
SwedishNär Amerika accelererar, när ett återuppvaknat Asien drar på i omkörningsfilen, sackar Europa efter.
As America accelerates, as a resurgent Asia pulls into the passing lane, Europe is trailing behind.
SwedishSvar: nej, världen har blivit något svalare de senaste tio åren och avkylningstakten accelererar.
Answer: no, the world has got slightly cooler over the last 10 years and the rate of cooling is accelerating.
SwedishVi lärde oss att det accelererar.
SwedishRymden kan vara ändlig eller oändlig men i och att universum accelererar finns det delar vi inte kan se och aldrig kommer att se.
Space may be finite or infinite, but because the universe is accelerating, there are parts of it we cannot see and never will see.
SwedishAllteftersom den internationella integrationen accelererar har begreppet öppna marknader och den globaliserade ekonomin kommit under attack.
As international integration accelerates, the concept of open markets and a globalising economy have come under attack.
SwedishMarker utan biologisk mångfald är till exempel mycket sämre på att binda kol, vilket accelererar klimatförändringarnas effekter.
For example, soils with depleted biological diversity are much less able to fix carbon, accentuating the effects of climate change even further.
SwedishMolnet accelererar.
SwedishDen biologiska mångfalden är ett mått på planetens hälsotillstånd, på utvecklingssystemets hälsotillstånd, och krisen accelererar.
The state of biodiversity is a measure of the state of health of the planet, of the state of health of our development system, and the crisis phenomenon is accelerating.
SwedishSom vi har sett i Köpenhamn under den här veckan accelererar klimatförändringarna med en oroväckande hastighet, vilket kommer att göra bristen på vatten ännu mer akut.
As we have seen in Copenhagen this week, climate change is accelerating at an alarming rate, which will further exacerbate water shortages.
SwedishI Hainaut har vi nu för 94/99 avslutat anslagsöverföringen från regionalfonden för 1994 och 1995, och överfört det första förskottet om 50 % för 1996, dvs. det accelererar.
We have now completed in the Hennegau the payments for 94 and 95 from the 1994/99 regional fund and have paid the first advance of 50 % for 96: in other words things are accelerating.
SwedishI Hainaut har vi nu för 94 / 99 avslutat anslagsöverföringen från regionalfonden för 1994 och 1995, och överfört det första förskottet om 50 % för 1996, dvs. det accelererar.
We have now completed in the Hennegau the payments for 94 and 95 from the 1994/ 99 regional fund and have paid the first advance of 50 % for 96: in other words things are accelerating.
SwedishFru ordförande, jag delar inte den optimism som framskymtar ur rådsordförandens ord om situationen i Albanien, som genomgår en förfallsprocess som accelererar från minut till minut.
Madam President, I do not share the optimism apparent in what was said by the President-inOffice about the situation in Albania, which is deteriorating with every moment that passes.

Synonymer (svenska) till "accelerera":

accelerera
Swedish