"acceleration" - Engelsk översättning

SV

"acceleration" på engelska

EN

"acceleration" på svenska

volume_up
accelerant {substantiv}
SV

acceleration {utrum}

volume_up
acceleration (även: hastighetsökning)
Inom fysiken betyder E energi och G är symbolen för gravitationens acceleration.
In physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
När en kritisk massa har uppnåtts, så blir det en plötslig acceleration i rekryteringen.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Det pågår en positiv politisk acceleration i byggandet av unionen.
Mr President, a positive acceleration is taking place in European political integration.
EN

acceleration {substantiv}

volume_up
acceleration
In physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
Inom fysiken betyder E energi och G är symbolen för gravitationens acceleration.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
När en kritisk massa har uppnåtts, så blir det en plötslig acceleration i rekryteringen.
Mr President, a positive acceleration is taking place in European political integration.
Det pågår en positiv politisk acceleration i byggandet av unionen.

Användningsexempel för "acceleration" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInom fysiken betyder E energi och G är symbolen för gravitationens acceleration.
In physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
SwedishDet pågår en positiv politisk acceleration i byggandet av unionen.
Mr President, a positive acceleration is taking place in European political integration.
SwedishNär en kritisk massa har uppnåtts, så blir det en plötslig acceleration i rekryteringen.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
SwedishVi får en visuellt mönster av vad nioåringarna kallar acceleration.
We get a visual pattern of what these nine-year-olds called acceleration.
SwedishVi riskerade denna acceleration och skapandet av karteller.
We risked this acceleration and creation of cartels.
SwedishÄrade ledamöter, Berlinmurens fall innebar inte slutet på historien utan snarare dess brutala acceleration.
Ladies and gentlemen, the fall of the Berlin Wall did not mean the end of history, but its rapid acceleration.
SwedishOch så säger de, just det, konstant acceleration.
And they say, "Oh, yeah. Constant acceleration.
SwedishVi måste undvika att 2007 blir ett nytt trevande år, särskilt med tanke på att de centrala målen snarast kräver acceleration.
We must avoid 2007 being another tentative year, especially since the key objectives, if anything, require acceleration.
SwedishEn sådan farthållare skulle också kunna anpassas för att kunna kontrollera fordonens acceleration, och detta skulle rädda ännu flera liv.
Such a speed limiter could also be adjusted to control the rate of acceleration of vehicles, and this would save even more lives.
SwedishDenna acceleration gör emellertid det avstånd som finns mellan dessa beslut och den pågående regeringskonferensen ännu tydligare.
However, this increase in pace accentuates the lack of coordination between these decisions and the on-going Intergovernmental Conference even further.
SwedishSå även detta visar på en acceleration, som naturligtvis också har interna orsaker, men företeelsen är tydlig även i andra medlemsstater.
So this, too, indicates acceleration, which is, of course, also due to internal reasons, but this phenomenon is conspicuous in other Member States as well.
SwedishDet saknas initiativ som skulle kunna göra konsumenterna uppmärksamma på hur viktig deras körsätt är - t.ex. i förhållande till acceleration eller hög fart.
What we need are initiatives that will bring home to consumers how important their style of driving is - e.g. in terms of acceleration and speed.
SwedishDet saknas initiativ som skulle kunna göra konsumenterna uppmärksamma på hur viktig deras körsätt är - t.ex. i förhållande till acceleration eller hög fart.
What we need are initiatives that will bring home to consumers how important their style of driving is - e. g. in terms of acceleration and speed.
SwedishEn sådan acceleration av schemat för avreglering skulle också ge upphov till oerhörda svårigheter för den näst största textilimportören, Förenta staterna.
Such an acceleration of the liberalisation timetable would also cause immense difficulties for the second major textiles importer, the United States.
Swedish(IT) Efter år av outhärdlig stiltje har unionen sedan några månader tillbaka utsatts för en frenetisk acceleration som är obegriplig för medborgarna.
(IT) After years of exasperating stagnation, the Union has, for some months, been progressing at an increasingly frenetic rate with which the citizens cannot keep up.
SwedishSå när barnen ser detta, säger de "Ah, acceleration," och kommer ihåg fyra månader tidigare när de gjorde bilövningen, och de börjar mäta för att se vilken typ av acceleration det är.
So when the children see this, they say, "Ah! Acceleration," remembering back four months when they did their cars sideways, and they start measuring to find out what kind of acceleration it is.

Synonymer (svenska) till "acceleration":

acceleration

Synonymer (engelska) till "acceleration":

acceleration
accelerator