"abstraktion" - Engelsk översättning

SV

"abstraktion" på engelska

SV

abstraktion {utrum}

volume_up
1. "handlingen att abstrahera"
abstraktion
volume_up
abstraction {substantiv} (the act of abstraction)
Europa ses mer som en abstraktion än som en viktig faktor i våra liv.
Europe is viewed more as an abstraction than an important presence in our lives.
Terrorismen är inte en abstraktion utan något högst påtagligt.
Terrorism is not an abstraction; it is very real.
Den ekonomiska tillväxtens paradigm är däremot en abstraktion som har liten betydelse i praktiken.
The paradigm of economic growth, on the other hand, is an abstraction, with little relevance in practice.

Användningsexempel för "abstraktion" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropa ses mer som en abstraktion än som en viktig faktor i våra liv.
Europe is viewed more as an abstraction than an important presence in our lives.
SwedishDen ekonomiska tillväxtens paradigm är däremot en abstraktion som har liten betydelse i praktiken.
The paradigm of economic growth, on the other hand, is an abstraction, with little relevance in practice.
SwedishTerrorismen är inte en abstraktion utan något högst påtagligt.
Terrorism is not an abstraction; it is very real.
SwedishPå så sätt kan vi uppnå ett resultatens Europa, utan den abstraktion som gör att människor oundvikligen blir alienerade.
In this way we can achieve a Europe of results, without the abstraction from which people will inevitably remain alienated.
SwedishDet framgår också klart att det inte går att skapa rättsliga ramar för alla eventualiteter och att det snarare behövs ett visst mått av abstraktion.
It is also clear that it is not possible to cast all eventualities in regulatory frameworks; instead, a certain level of abstraction is necessary.
SwedishDet viktiga nu är att förstå det verkliga provet som skedde där: kollisionen mellan en fantasifull abstraktion med folkens verklighet.
What is important now is that they understand the test of truth that occurred there: the clash of whimsical abstraction with the reality faced by the people of Europe.
SwedishEuropeisk integration var länge i mångas ögon en " teknisk abstraktion" .
For a long time, many people saw European integration as a 'technical abstraction' , and it was regarded as a very marginal topic in the national political debate.
SwedishDet framgår också klart att det inte går att skapa rättsliga ramar för alla eventualiteter och att det snarare behövs ett visst mått av abstraktion.
If, following an evaluation phase, it becomes clear that the legal framework for mergers needs to be supplemented in this regard, the Council will address this issue, too.