SV

abstrakt {adjektiv}

volume_up
Europeiskt medborgarskap är ett abstrakt begrepp som saknar juridisk potential.
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
Därmed rör det sig inte om en abstrakt fråga utan om en praktisk, politisk fråga.
This is not an abstract question, but a practical, political one.
De utgör en administrativ, tilldelad och abstrakt rättighet att förorena atmosfären.
They represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.

Användningsexempel för "abstrakt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är inte bara något abstrakt utan något som påverkar människors liv.
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
SwedishEuropeiskt medborgarskap är ett abstrakt begrepp som saknar juridisk potential.
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
SwedishDe utgör en administrativ, tilldelad och abstrakt rättighet att förorena atmosfären.
They represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
SwedishDetta låter som en abstrakt fråga, men den är i själva verket ytterst konkret.
This sounds like an abstract issue, but in fact it is highly concrete.
SwedishEU-politikens utveckling bör inte endast bygga på abstrakt statistik.
The development of EU policies should not be purely based on abstract statistics.
SwedishKvinnor ser ofta beslutsfattandet i EU som alltför långt borta, abstrakt och högtravande.
Women often see EU decision-making as too distant, abstract and highfalutin.
SwedishLåt oss överge en alltför abstrakt syn på konsumenten som individualist.
Let us abandon our all too abstract vision of the individualistic consumer.
SwedishDe får inte se det som något abstrakt vi pratar om i Bryssel eller i Strasbourg.
They must not see it as something abstract which we only speak about in Brussels or Strasbourg.
SwedishJag säger detta eftersom abstrakt konst finns, även om den ibland kan vara obegriplig.
I say this because abstract painting exists, even though it is sometimes incomprehensible.
SwedishDärmed rör det sig inte om en abstrakt fråga utan om en praktisk, politisk fråga.
This is not an abstract question, but a practical, political one.
SwedishEuropas åldrande befolkning är inte längre ett abstrakt scenario i en avlägsen framtid.
This ageing of Europe's population is no longer an abstract scenario for a distant future.
SwedishDet verkar finnas någon abstrakt föreställning här om förnybar energi.
There seems to be some sort of abstract concept here of renewable energy.
SwedishTerrorism är en abstrakt term, men den har en särskild politisk grundval.
Terrorism is an abstract term but it has a specific political bedrock.
SwedishKvinnor ser ofta beslutsfattandet i EU som alltför långt borta, abstrakt och högtravande.
Why, however, are young women in particular not interested in politics?
SwedishAtt ställa upp på ett sådant abstrakt krav hur som helst låter sig inte göras.
To support such an abstract demand willy-nilly is impossible.
SwedishI ett slag upphörde en större integration att vara ett abstrakt ideal.
In a flash, greater integration ceased to be some abstract ideal.
SwedishVi tar avstånd från paketet och anser att dess perspektiv är överdrivet abstrakt och vilseledande.
We reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
SwedishJag oroar mig för att mycket politik idag börjar bli alltför abstrakt.
And one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract.
SwedishDet är oerhört viktigt att notera att vårt arbete i Hongkong inte är någon skum, abstrakt process.
However, the Commission is bound to remain within the Treaty framework.
SwedishFattigdomen är inte något abstrakt. Det är en verklighet som särskilt drabbar kvinnor och barn.
Poverty is not an abstraction; it is a way of life affecting women and children in particular.

Synonymer (svenska) till "abstrakt":

abstrakt
Swedish