"absolut värde" - Engelsk översättning

SV

"absolut värde" på engelska

SV

absolut värde {neutrum}

volume_up
1. matematik
absolut värde (även: absolutbelopp)
Kan vi bygga ett sundare samhälle om människolivet inte har ett absolut värde?
Can we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
God affärssed är ett viktigt och absolut värde för att bygga och utveckla en sundare, rättvisare och mera solidarisk ekonomi.
The fairness of commercial practices is an essential and absolute value for the construction and development of a healthier, fairer and more cohesive economy.
Det faktum att vi diskuterar detta instrument efter bara några månader är enligt min mening i sig ett absolut värde som vi måste värna om.
The fact that after only a few months we are discussing this instrument is, in my view, in itself an absolute value that should be safeguarded.

Användningsexempel för "absolut värde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKan vi bygga ett sundare samhälle om människolivet inte har ett absolut värde?
Can we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
SwedishFri konkurrens är ju inte något absolut värde, det är inget mål i sig.
Freedom of competition is neither an absolute asset nor an objective in itself.
SwedishI detta rotationsfält anger Du radavståndet som ett procentuellt värde eller absolut värde i cm, beroende på vilken inställning du har valt.
In this spin box enter an amount, either as percent or in absolute terms, for the desired line spacing.
SwedishJag skulle dock vilja påpeka att tekniker för förnybar energi är mycket dyra, både i fråga om absolut värde och verkningsgrad.
However, I would like to point out that technologies using renewable energy are very expensive, both in terms of their absolute value and their efficiency.
SwedishDet faktum att vi diskuterar detta instrument efter bara några månader är enligt min mening i sig ett absolut värde som vi måste värna om.
The fact that after only a few months we are discussing this instrument is, in my view, in itself an absolute value that should be safeguarded.
SwedishGod affärssed är ett viktigt och absolut värde för att bygga och utveckla en sundare, rättvisare och mera solidarisk ekonomi.
The fairness of commercial practices is an essential and absolute value for the construction and development of a healthier, fairer and more cohesive economy.
SwedishDet begränsas också till små kvantiteter, och detta uttryck har själva domstolen inte tolkat som ett absolut värde utan ett relativt värde.
Furthermore, it is limited to small numbers. The Court of Justice itself has not interpreted this expression in absolute terms, but rather as being of a relative nature.

Liknande översättningar för "absolut värde" på engelska

värde adjektiv
English
värde substantiv
absolut adverb
absolut adjektiv