"absolut tid" - Engelsk översättning

SV

"absolut tid" på engelska

SV

absolut tid {utrum}

volume_up
1. allmänt
absolut tid
2. språkvetenskap
absolut tid

Användningsexempel för "absolut tid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe lösningar som vi ger nu tillhör en förfluten tid och absolut inte framtiden, vilket jag beklagar.
The solutions advocated take us backwards, not forwards and I regret that.
SwedishDet är absolut hög tid för överenskommelser med substans.
It is high time that substantial agreements were reached.
SwedishDet är faktiskt ett absolut måste i en tid då vi kämpar för ett demokratiskt Europa präglat av insyn.
This, indeed, is an absolute must in a time where we are actually fighting for a transparent, democratic Europe.
SwedishSå tidigt som i september förra året, och under de därpå följande veckorna och månaderna, erbjöd vi oss att minska ner WTO-förfarandet till ett absolut minimum av tid.
As early as last September, and in the weeks and months following, we offered to reduce the WTO procedure to an absolute minimum of time.
SwedishVi förespråkar att det skall införas en absolut maximal tid på åtta timmar för transporter och att denna tidsföreskrift inte skall kunna kringgås genom vilotid i transportfordonen.
We shall vote in favour of the Member States being entitled both to introduce and to retain national rules that are stricter than the EU rules in this area.
SwedishOm existensen för den europeiska varvsindustrien inte skall äventyras, är skyddsåtgärderna absolut nödvändiga under den tid WTO: s förfarande för att bilägga tvisten pågår.
If the very existence of Europe's shipbuilding industry is not to be jeopardised, the protection measures proposed by the Commission for the duration of the dispute resolution procedure are vital.

Liknande översättningar för "absolut tid" på engelska

tid substantiv
absolut adverb
absolut adjektiv