"absolut nödvändig" - Engelsk översättning

SV

"absolut nödvändig" på engelska

SV

absolut nödvändig {adjektiv} [exempel]

volume_up
En utökad forskning kring icke-radioaktiva energikällor är absolut nödvändig.
I consider increased research into non-nuclear energy sources to be imperative.
Denna ändring är absolut nödvändig och måste komma till stånd snarast möjligt.
It is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
. - (PT) En gemensam strategi i EU för invandring är absolut nödvändig.
A common approach on immigration in the EU is imperative.

Användningsexempel för "absolut nödvändig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför tycker jag det verkar som att en tidig omprövning blir absolut nödvändig.
It therefore seems to me that an early review is going to be extremely necessary.
SwedishI det här sammanhanget är översynen av grannskapspolitiken absolut nödvändig.
In this context, the review of the Neighbourhood Policy is absolutely necessary.
SwedishEn utökad forskning kring icke-radioaktiva energikällor är absolut nödvändig.
I consider increased research into non-nuclear energy sources to be imperative.
SwedishDenna ändring är absolut nödvändig och måste komma till stånd snarast möjligt.
It is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
SwedishAtt garantera skydd för personuppgifter är en angelägen och absolut nödvändig fråga.
Ensuring the protection of personal data is an urgent and indispensable issue.
SwedishDärför anser jag att en något mindre restriktiv strategi är absolut nödvändig.
That is why I believe a rather less restrictive interpretation is absolutely essential.
SwedishMan måste strikt följa dessa bestämmelser och denna förändring är absolut nödvändig.
These provisions must be strictly adhered to and this change is absolutely necessary.
SwedishMen från min och min grupps sida sett är denna debatt absolut nödvändig.
However, my view and that of my group is that this debate is urgently needed.
SwedishDet har varit en omtumlande, men enligt min åsikt absolut nödvändig, process för unionen.
It has been a dizzying but, in my view, absolutely necessary process for the Union.
SwedishVi vill inte avstå från den, och bilen är absolut nödvändig för näringslivet.
We do not want to give it up, and the car is essential for our economy.
SwedishMarknadsövervakning är också absolut nödvändig när det gäller hasardspel online.
Market surveillance is also key, when it comes to online gambling.
SwedishOm det ska gå att förverkliga valutaunionen, är en bestående stabilitet absolut nödvändig.
If monetary union is to become a reality, lasting stability is absolutely essential.
SwedishViljan att samarbeta är absolut nödvändig för att vi ska kunna säkra energiförsörjningen.
Willingness to cooperate is an absolutely essential element in securing energy supply.
SwedishEn miljövänlig, ekonomisk mix av alla energikällor är absolut nödvändig för EU.
An environmentally friendly, economical mix of all energy sources is indispensable for Europe.
SwedishDen sociala dialogen är absolut nödvändig och svårigheterna måste övervinnas.
Social dialogue is definitely important, and the difficulties definitely need to be overcome.
SwedishDet är ett annat skäl till att sammanhållningspolitiken är absolut nödvändig.
For that reason, too, cohesion policy is an absolute necessity.
SwedishEn fortsatt utveckling av landsbygden är därför absolut nödvändig i mitt land.
Continued rural development in my country is therefore vital.
SwedishAnordningar vid unionens yttre gränser är absolut nödvändig.
The organisation of the external borders of the Union is an absolute necessity.
SwedishEn förenkling och omorganisation av fördragen är absolut nödvändig.
We need to simplify and reorganise the Treaties as a matter of urgency.
SwedishDet är anledningen till att en grundläggande översyn av budgeten är absolut nödvändig i framtiden.
That is why a fundamental review of the budget in the future is absolutely essential.

Liknande översättningar för "absolut nödvändig" på engelska

nödvändig adjektiv
absolut adverb
absolut adjektiv