"absolut måste" - Engelsk översättning

SV

"absolut måste" på engelska

SV

absolut måste {neutrum}

volume_up
absolut måste
Dessa faktorer visar att en annorlunda strategi är ett absolut måste.
These factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
En delaktig omvärld, ärade kommission och råd, är ett absolut måste i det sammanhanget.
The involvement of the outside world, the Commission and Council, is an absolute must.
Solidaritet är ett absolut måste om vi ska ta oss igenom den här krisen.
Indeed, solidarity is an absolute must to get through this crisis.

Användningsexempel för "absolut måste" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför tror jag absolut att vi måste främja andra generationens investeringar.
So for this purpose I believe that we clearly need to promote second-generation.
SwedishLivsmedelssäkerheten måste ha absolut prioritet i alla diskussioner om djurfoder.
Food safety must take absolute priority over feedingstuffs in all our discussions.
SwedishVi måste absolut göra någonting för att reformera Europeiska kommissionens arbete.
We absolutely must do something with the reform of the European Commission's work.
SwedishDessutom måste det absolut avsättas pengar till stöd för konkreta kvinnoprojekt.
In addition money absolutely must be allocated to support concrete women's projects.
SwedishKonsumtentskydd har absolut prioritet, men vi måste rätta till våra förfaranden.
The absolute priority is consumer protection, but we need to correct our procedures.
SwedishJag vill bara ge några få exempel där tingens ordning absolut måste bli bättre.
I would like to give just a few examples of where things must definitely get better.
SwedishVi och ni måste absolut göra allt som går att göra för att lösa detta problem.
We - and you - must do absolutely everything possible to resolve this matter.
SwedishJag stöder kommissionens förslag, men jag anser att det absolut måste förbättras.
I support the Commission's proposal, but I think that it absolutely must be improved.
SwedishDenna ändring är absolut nödvändig och måste komma till stånd snarast möjligt.
It is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
SwedishDet är en punkt vi absolut måste ta oss förbi för att ta oss ur en kris som stagnerar.
This step is essential to finding a way out of a crisis that is still unfolding.
SwedishVi måste absolut fortsätta kampanjen mot våld och kampanjen med förebyggande åtgärder.
We must continue with the campaign against violence and with preventive measures.
SwedishVi måste absolut arbeta tillsammans i de frågor som utgör ett problem med Washington.
We must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
SwedishEn ekonomisk " policy mix " måste nu absolut komma till stånd på Europanivå.
The economic policy mix urgently needs to be decided now at European level.
SwedishDe åtaganden som görs måste absolut vara uppfyllda vid mötet i september.
The commitments made must absolutely be honoured at the meeting in September.
SwedishI resolutionen betonas inte att utvidgningen måste ges absolut prioritet.
The resolution does not emphasise that enlargement must be given absolute priority.
SwedishEn ekonomisk " policy mix" måste nu absolut komma till stånd på Europanivå.
The economic policy mix urgently needs to be decided now at European level.
SwedishVi måste absolut överbrygga denna klyfta mellan löften och verklighet.
It is imperative that this discrepancy between promises and reality is overcome.
SwedishMed rätta, kolleger, höjs röster för att uppförandekoden måste bli absolut bindande.
It is said, with good reason, that the code of conduct must become absolutely binding.
SwedishDet måste absolut vidtas organisatoriska åtgärder och även andra åtgärder.
Organizational measures must be taken, certainly, as well as other measures.
SwedishVi måste absolut stödja att man sätter stopp för en politik med olika måttstockar.
It is absolutely essential that we put an end to policies of inequality.

Liknande översättningar för "absolut måste" på engelska

måste substantiv
måste verb
English
absolut adverb
absolut adjektiv
absolut nödvändig adjektiv
English