"absolut inte" - Engelsk översättning

SV

"absolut inte" på engelska

EN
SV

absolut inte {interjektion}

volume_up
absolut inte (även: aldrig i livet, glöm det)
Detta kan absolut inte bli föremål för ett långdraget lagstiftningsförfarande.
In no way can this be a measured legislative process.
Det är absolut inte ett sätt för att vinna Hamasväljarnas själ och hjärta.
That is most definitely not the way to win the hearts and minds of Hamas voters.
Historien upprepar sig aldrig och absolut inte på samma sätt.
History never repeats itself and certainly not in the same way.

Användningsexempel för "absolut inte" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är absolut inte för snabbt. Vi i miljöutskottet har arbetat med detta länge.
We in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
SwedishVi vill absolut inte att det ena landet skjuter över sitt ansvar på det andra.
We most certainly do not want one country to shift its responsibility to another.
SwedishJag kan absolut inte stödja önskemålet om en " uppmjukning" av förordning 1408/71.
Under no circumstances can I support the desire to "soften up' directive 1408/71.
SwedishJag vill gärna understryka att förhandlingarna absolut inte har brutit samman.
I would like to emphasise that the negotiations have certainly not broken down.
SwedishJag delar absolut inte den tro och entusiasm som Liese hyser för kärnkraften.
I do not entirely share Mr Liese's faith and enthusiasm regarding nuclear energy.
SwedishPresident Bush tror på det absolut goda och det absolut onda, det gör inte jag.
President Bush believes in absolute good and absolute evil. I, for my part, do not.
SwedishÄr det inte snarare absolut nödvändigt att denna sak debatteras här i kammaren?
Is it not, in fact, absolutely necessary for this House to debate this issue?
SwedishDet finns alltså inte något absolut krav på företagen att garantera lagligheten.
So there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
SwedishVi vill absolut inte, och det har redan sagts flera gånger, att det beloppet ges ut.
We certainly do not want that money to be spent, as has already been said here.
SwedishEn åtskillnad mellan de här direktiven är absolut inte till någon nytta för miljön.
Keeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
SwedishJag har givit ut det i konsoliderad form, men kan absolut inte rekommendera boken.
I have published it in consolidated form, but I can by no means recommend the book.
SwedishVad som är säkert är att vi absolut inte skall inleda en debatt om denna punkt.
One thing which is certain is that we are not going to start a debate on the matter.
SwedishFrågestunden borde vara okränkbar, och det får absolut inte ske något tidsöverdrag.
Question Time should be sacrosanct and there should be absolutely no overrun.
SwedishDet är absolut inte ett sätt för att vinna Hamasväljarnas själ och hjärta.
That is most definitely not the way to win the hearts and minds of Hamas voters.
SwedishVad Europa absolut inte behöver är att ta över den svenska sociala modellen.
What we certainly do not need is to adopt the Swedish social model for Europe.
Swedish(DA) Jag vill gärna understryka att förhandlingarna absolut inte har brutit samman.
I would like to emphasise that the negotiations have certainly not broken down.
SwedishMan måste komma ihåg att hela denna aktivitet absolut inte är någon självklarhet.
It must be remembered that all this activity was certainly not a foregone conclusion.
SwedishSlovakien kommer absolut inte att bli ett land som går utanför de överenskomna ramarna.
Slovakia will definitely not be a country that goes beyond the agreed framework.
SwedishDet är förstås inte någon absolut regel, men den gäller särskilda arrangemang.
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
SwedishDet är absolut inte fråga om att agera med hjälp av tvång eller paternalism.
There is absolutely no question of acting through imposition and paternalism.

Liknande översättningar för "absolut inte" på engelska

inte adverb
English
inte
English
inte preposition
English
absolut adverb
absolut adjektiv