"absolut fattigdom" - Engelsk översättning

SV

"absolut fattigdom" på engelska

SV

absolut fattigdom {utrum}

volume_up
absolut fattigdom
Dessa åtgärder skulle kunna få negativa följder i en sådan utsträckning att samhällen lämnas i absolut fattigdom.
These measures could have adverse consequences, to the extent of leaving communities in absolute poverty.
. - (EN) Mikrokreditsystem kan hjälpa många av världens fattigaste ur absolut fattigdom, i synnerhet kvinnor.
. - Microcredit schemes can help many of the world's poorest out of absolute poverty, in particular women.
Och varför, liksom er föredragande påpekar, utgör kvinnor 70 procent av de 1,3 miljarder människor som lever i absolut fattigdom?
And why, as your report points out, do women make up 70% of the 1.3 billion people living in absolute poverty?

Användningsexempel för "absolut fattigdom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessa åtgärder skulle kunna få negativa följder i en sådan utsträckning att samhällen lämnas i absolut fattigdom.
These measures could have adverse consequences, to the extent of leaving communities in absolute poverty.
Swedish. - (EN) Mikrokreditsystem kan hjälpa många av världens fattigaste ur absolut fattigdom, i synnerhet kvinnor.
in writing. - Microcredit schemes can help many of the world's poorest out of absolute poverty, in particular women.
SwedishOch varför, liksom er föredragande påpekar, utgör kvinnor 70 procent av de 1,3 miljarder människor som lever i absolut fattigdom?
And why, as your report points out, do women make up 70% of the 1.3 billion people living in absolute poverty?
Swedish(SK) Eftersom 70 procent av de 1,3 miljarder människor som lever i absolut fattigdom är kvinnor måste utvecklingsbiståndet främst riktas till kvinnor.
(SK) Since 70% of the 1.3 billion people who live in absolute poverty are women, development aid must be targeted mainly at women.
SwedishAv den nya rapporten ”Human Development Report 2005” framgår att antalet människor som lever i absolut fattigdom fortsätter att öka kraftigt.
The new ‘Human Development Report 2005’ tells us that the number of people living in absolute poverty is continuing to increase dramatically.
SwedishAv den nya rapporten ” Human Development Report 2005 ” framgår att antalet människor som lever i absolut fattigdom fortsätter att öka kraftigt.
Mr President, there is no point in going into the substance of the debate that took place in committee; that would not bring anything more at this present time.
SwedishJordbävningen har dessutom drabbat det fattigaste landet på västra halvklotet, där 80 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och 54 procent i absolut fattigdom.
The earthquake, moreover, has struck the poorest country in the western hemisphere, where 80% of the population live below the poverty line and 54% live in absolute poverty.
SwedishDeras levnadsvillkor är till stor del beroende av naturtillgångar - till exempel 90 procent av de människor som lever i absolut fattigdom är beroende av skogen för sitt livsuppehälle.
Their living conditions are largely dependent on access to natural resources - for example, 90% of people living in absolute poverty are dependent on woods for a living.

Liknande översättningar för "absolut fattigdom" på engelska

fattigdom substantiv
absolut adverb
absolut adjektiv