"Abruzzo" - Engelsk översättning

SV

"Abruzzo" på engelska

EN
EN

"Abruzzo" på svenska

SV
SV

Abruzzo {egennamn}

volume_up
1. geografi
Abruzzo
Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo (
Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Italy, the Abruzzo earthquake (
om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo,
on mobilisation of the European Union Solidarity Fund: Italy, the Abruzzo earthquake and
Jag ber om ursäkt för att jag återkommer till frågan om Abruzzo.
(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.
EN

Abruzzo {egennamn}

volume_up
1. geografi
Abruzzo
Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Italy, the Abruzzo earthquake (
Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo (
on mobilisation of the European Union Solidarity Fund: Italy, the Abruzzo earthquake and
om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo,
(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.
Jag ber om ursäkt för att jag återkommer till frågan om Abruzzo.

Användningsexempel för "Abruzzo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag ber om ursäkt för att jag återkommer till frågan om Abruzzo.
(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.
SwedishAnvändning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo (
Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Italy, the Abruzzo earthquake (
SwedishNästa punkt är kommissionens uttalande om jordbävningen i regionen Abruzzo i Italien.
The next item is the Commission statement on the earthquake in the Abruzzo region of Italy.
Swedishom användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo,
on mobilisation of the European Union Solidarity Fund: Italy, the Abruzzo earthquake and
SwedishJordbävningen i regionen Abruzzo i Italien (debatt)
Earthquake in the Abruzzo Region of Italy (debate)
SwedishExemplet Abruzzo, som togs upp tidigare, är egentligen snarare ett bra exempel på långsam utfasning än tvärt om.
Abruzzi, which was referred to earlier, is in fact quite a good example of slow phasing-out, rather than the reverse.
SwedishVi vill alltså inte ha en särskild lag för regionen Abruzzo, utan en lag som är tillämplig på alla regioner som hamnar i en sådan här situation.
So then, we do not want an ad hoc law for the Abruzzo region, but a law applicable to any region that may find itself in this position.
SwedishMen efter sorgen och fördärvet är det tid för praktiska förslag och återuppbyggnad, tid att återupprätta en framtid för regionen Abruzzo.
But after the grief and destruction comes the time for practical proposals and reconstruction, the time to restore a future for the Abruzzo region.
SwedishVi måste vara vaksamma och anstränga oss så mycket vi kan: vi måste alla arbeta för att våra vänner i regionen Abruzzo med vår hjälp ska återfå sin glädje.
We must be vigilant and give our best efforts: we must all work so that, with our help, our friends in the Abruzzo region can smile again.
SwedishNär det gäller jordbävningarna i Abruzzo bearbetas en ansökan om tillgång till solidaritetsfonden för återuppbyggnad av de områden som har förstörts.
In the case of the Abruzzo earthquakes, an application is being processed for access to the Solidarity Fund for the reconstruction of the areas destroyed.
SwedishMan behöver bara tänka på de belopp som de hotell som tog in överlevare från den allvarliga jordbävning som drabbade Abruzzo-regionen i april 2009 har lagt ut.
One need only think of the amounts owed to the hotels that took in the survivors of the severe earthquake that hit the Abruzzo region in April 2009.
SwedishVi är ett parlament som verkligen borde rösta om och ta ansvar för att få fram pengar till människorna i Abruzzo så snart som möjligt.
Mr President, Mr Daul, we are a parliament that should, quite rightly, vote on and take responsibility for providing money for the people in Abruzzo as quickly as possible.
SwedishEfter denna senaste, och sorgligt nog allvarligaste, tragedi i regionen Abruzzo måste vi enas för att hantera dessa fruktansvärda händelser som många länder i unionen drabbas av.
After this latest and sadly most serious tragedy in the Abruzzo region, we must join together to face these terrible events, common to many states of the Union.
SwedishDet är en fruktansvärd tragedi i mitt hemland som har drabbat den betydelsefulla centrala regionen Abruzzo och staden L'Aquila.
on behalf of the ALDE Group. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, a terrible tragedy in my country has hit the important central region of the Abruzzo and the city of Aquila.