"abrupt" - Engelsk översättning

SV

"abrupt" på engelska

EN
EN

"abrupt" på svenska

SV

abrupt {adjektiv}

volume_up
1. "plötslig, tvärt avbruten"
volume_up
abrupt {adj.} (sudden, unexpected)
Om man stängs av från universitetet innebär det att ens utbildning får ett abrupt slut.
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Annars skulle ett abrupt slut på stödet orsaka en kaotisk situation.
Otherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Som ni väl kan tänka er, fick vårt sammanträde ett abrupt slut på grund av denna nyhet.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
EN

abrupt {adjektiv}

volume_up
1. "sudden, unexpected"
abrupt
volume_up
abrupt {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Om man stängs av från universitetet innebär det att ens utbildning får ett abrupt slut.
Otherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Annars skulle ett abrupt slut på stödet orsaka en kaotisk situation.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
Som ni väl kan tänka er, fick vårt sammanträde ett abrupt slut på grund av denna nyhet.
abrupt
volume_up
plötslig {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
När en kritisk massa har uppnåtts, så blir det en plötslig acceleration i rekryteringen.
Convergence is a long process, not an abrupt event.
Konvergens är en utdragen process, inte en plötslig händelse.
The only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
Den enda plötsliga förändringen skulle ha varit vid stora asteroidkollisioner eller gigantiska vulkanutbrott.
abrupt
volume_up
brant {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
ojämn {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
osammanhängande {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
tvär {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
Mr President, Russia has made an abrupt switch from communism to capitalism.
Ryssland har gjort en oerhört tvär vändning från kommunismen till kapitalismen.
abrupt
volume_up
tvärt avbruten {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)

Användningsexempel för "abrupt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNi avbryter vissa talare abrupt och låter andra dra över mycket länge på talartiden.
You cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
SwedishOm man stängs av från universitetet innebär det att ens utbildning får ett abrupt slut.
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
SwedishI en hörnpunkt ändrar kurvan sin riktning abrupt med ett hörn.
At a corner point, the curve abruptly changes direction, thus forming a corner.
SwedishDet är trevligt att vi kan fortsätta vårt samtal, som avbröts så abrupt för bara en månad sedan.
Your responses to these three points will certainly be followed very closely.
SwedishSom ni väl kan tänka er, fick vårt sammanträde ett abrupt slut på grund av denna nyhet.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
SwedishAnnars skulle ett abrupt slut på stödet orsaka en kaotisk situation.
Otherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Swedish. - Att helt abrupt minska eller frysa nästa års EU-budget vore inte ansvarsfullt.
in writing. - (SV) To quite abruptly reduce or freeze next year's EU budget would not be a responsible approach.
SwedishEmellertid ingrep en nationell konkurrensmyndighet i Nederländerna och detta system fick ett abrupt slut.
Consequently, we have campaigned for the possibility of setting up transnational producer organisations.
Swedish(Skratt) Jag tyckte det var oanständigt av Accenture att dumpa Tiger Woods så bråttom och abrupt.
(Laughter) I thought it was very indecent of Accenture to ditch Tiger Woods in such a sort of hurried and hasty way.
SwedishEmellertid ingrep en nationell konkurrensmyndighet i Nederländerna och detta system fick ett abrupt slut.
However, a national competition authorityin the Netherlands intervened, and this was brought to an abrupt end.
SwedishDet är trevligt att vi kan fortsätta vårt samtal, som avbröts så abrupt för bara en månad sedan.
Mr President, Mr Barroso, how nice it is for us to be able to continue our conversation that was so rudely interrupted just a month ago.
SwedishDet gör det än mer betydelsefullt att vår tillgång till framtida strukturfonder och sammanhållningsfonder inte upphör abrupt.
This makes it all the more important that our access to future structural and cohesion funds does not end abruptly.
SwedishDen enda frågan är om vi ska göra detta relativt abrupt 2014 eller om det finns förnuftiga övergångsåtgärder för 2018.
The only question is whether we should do this relatively abruptly in 2014 or whether there are sensible transitional arrangements for 2018.
SwedishFrån en irländsk synvinkel kommer vi självklart att kämpa hårt för att anslagen med strukturfonder inte upphör abrupt som kommissionen lovat.
Obviously from an Irish point of view I will be fighting hard to ensure that there is no abrupt end to the allocation of structural funding as promised by the Commission.
SwedishDe senaste månadernas plötsliga ökning av bränslekostnaderna på världsmarknaderna är utan tvekan det främsta skälet till att situationen abrupt har förvärrats.
The phenomenon of the sudden increase in fuel costs on world markets in the past few months is, without question, the most significant reason for the sudden deterioration in the situation.

Synonymer (svenska) till "abrupt":

abrupt

Synonymer (engelska) till "abrupt":

abrupt
abruptly