"Aberdeen" - Engelsk översättning

SV

"Aberdeen" på engelska

EN

"Aberdeen" på svenska

SV

Aberdeen {egennamn}

volume_up
1. geografi
Aberdeen
Städer från Aberdeen till Aten kommer att bli renare och hälsosammare platser att bo på.
Towns from Aberdeen to Athens will be cleaner and healthier places to live.
Fiskhandlarnas förening i Aberdeen har gjort påtryckningar inför mig i denna fråga.
The Fish Merchants Association in Aberdeen has lobbied me about this.
Omröstningen om betänkandet sker samma dag som en stor energikonferens hålls i Aberdeen.
The vote on the report comes on the same day that a major energy conference takes place in Aberdeen.
EN

Aberdeen {egennamn}

volume_up
1. geografi
Aberdeen
Towns from Aberdeen to Athens will be cleaner and healthier places to live.
Städer från Aberdeen till Aten kommer att bli renare och hälsosammare platser att bo på.
The Fish Merchants Association in Aberdeen has lobbied me about this.
Fiskhandlarnas förening i Aberdeen har gjort påtryckningar inför mig i denna fråga.
The vote on the report comes on the same day that a major energy conference takes place in Aberdeen.
Omröstningen om betänkandet sker samma dag som en stor energikonferens hålls i Aberdeen.

Användningsexempel för "Aberdeen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStäder från Aberdeen till Aten kommer att bli renare och hälsosammare platser att bo på.
Towns from Aberdeen to Athens will be cleaner and healthier places to live.
SwedishFiskhandlarnas förening i Aberdeen har gjort påtryckningar inför mig i denna fråga.
The Fish Merchants Association in Aberdeen has lobbied me about this.
SwedishOmröstningen om betänkandet sker samma dag som en stor energikonferens hålls i Aberdeen.
The vote on the report comes on the same day that a major energy conference takes place in Aberdeen.
SwedishJag vill bringa en hyllning till dr Allan Macartney som avled plötsligt i sitt hem i Aberdeen den 25 augusti.
I would like to pay tribute to Dr Allan Macartney who died suddenly at his home in Aberdeen on 25 August.
SwedishSå låt mig dela ett uppriktigt brev med er som jag fått från en fotbollsfan i Aberdeen, i min valkrets.
So let me share with you a heartfelt letter which I received from a football fan from Aberdeen, in my constituency.
SwedishFörra gången jag försökte komma tillbaka till Aberdeen eftersom jag inte kunde komma till Inverness, det var också överbokat.
The last time I attempted to get back to Aberdeen because I could not get to Inverness, it was also overbooked.
SwedishUr marknadsförings- och försäljningssynpunkt kan mindre områden och trakter användas, så väl som regionala raser som Aberdeen Angus.
From a marketing and promotional point of view smaller areas and localities could be used, as well as regional breeds such as Aberdeen Angus.
SwedishI morgon ska jag åka till Aberdeen för att vända mig till kommunstyrelsen om budgetplanen, och det är europeisk kommunikation i handling.
Indeed tomorrow I am going to Aberdeen to address council leaders on the financial perspective, and that is European communication in action.
SwedishUppenbarligen så tar Inverness samma avgift som Aberdeen, men Inverness erbjuder inte på intet vis de många tjänster till användarna som Aberdeen gör.
Inverness apparently charges the same as Aberdeen but Inverness in no way offers the many facilities to users that Aberdeen does.
SwedishFru ordförande, jag skulle vilja uttrycka min respekt för det arbete som utförts vid ett mycket fint referenslaboratorium i Torry, Aberdeen i Skottland.
Madam President, I would like to pay tribute to the work which was done by a very fine reference laboratory in Torry in Aberdeen in Scotland.
SwedishTidigare i år gjorde vetenskapsmän gällande i Aberdeen, att utan en betydande minskning av uttaget, så kan det mycket väl hända att beståndet av Nordsjötorsk sinar.
Earlier this year, in Aberdeen, scientists claimed that, without a substantial reduction in the rate of fishing, North Sea cod stocks may well collapse.