"aber" - Engelsk översättning

SV

"aber" på engelska

EN
SV

aber {neutrum}

volume_up
aber (även: men, invändning)
volume_up
but {substantiv}
Men - och det är ett stort aber - i de frågor som verkligen rör krig och fred har Europa fortfarande ingen samlad röst.
But - and this is the big 'but' - Europe still lacks a voice when it comes to the real issues of war and peace.
Det påminner mig om en mening som man tillskriver den österrikiske kejsaren Franz Josef, som en gång skall ha sagt: " Meine Herren, es muss was gschehn, aber es därf si nix ändern!
This reminds me of the remark attributed to the Austrian Emperor Franz Josef, who is believed to have once said 'Gentlemen, something must be done, but nothing must be changed!

Användningsexempel för "aber" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDock finns det enligt min mening ändå ett aber.
However, there is still one fly in the ointment, as I see it.
SwedishDet finns emellertid fortfarande ett aber, nämligen att detta direktiv inte är obligatoriskt i alla avseenden.
There is still, however, one fly in the ointment, and that is the relatively non-binding nature of this directive.
SwedishMen - och det är ett stort aber - i de frågor som verkligen rör krig och fred har Europa fortfarande ingen samlad röst.
But - and this is the big 'but' - Europe still lacks a voice when it comes to the real issues of war and peace.
SwedishVi måste se till att de överenskomna åtgärderna verkligen genomförs, och detta är naturligtvis det aber som föregående talare menade.
There is one issue I would like to raise, which has already been mentioned by Commissioner Barrot.
SwedishDet finns emellertid fortfarande ett aber, nämligen att detta direktiv inte är obligatoriskt i alla avseenden.
RIS provides up-to-date information that can be used in the planning of journeys and the compilation of reliable timetables.
SwedishEtt annat aber är den bristfälliga integrationen av Eurojust, som borde ha ägnats större omsorg.
Another fly in the ointment is the poor integration with Eurojust, which should have been the focus of attention.
SwedishVi måste se till att de överenskomna åtgärderna verkligen genomförs, och detta är naturligtvis det aber som föregående talare menade.
We shall have to ensure that the agreed measures are actually implemented, and of course there is that fly in the ointment to which the previous speaker referred.
SwedishDet påminner mig om en mening som man tillskriver den österrikiske kejsaren Franz Josef, som en gång skall ha sagt: " Meine Herren, es muss was gschehn, aber es därf si nix ändern!
This reminds me of the remark attributed to the Austrian Emperor Franz Josef, who is believed to have once said 'Gentlemen, something must be done, but nothing must be changed! '