"abbreviation" - Engelsk översättning

SV

"abbreviation" på engelska

EN

"abbreviation" på svenska

SV

abbreviation {utrum}

volume_up
abbreviation (även: förkortning, kortform)
EN

abbreviation {substantiv}

volume_up
Delete an abbreviation by selecting it and then pressing the ' Del ' key.
Du raderar en förkortning genom att markera den och trycka på tangenten Delete.
Abbreviation for American Standard Code for Information Interchange.
Förkortning av American Standard Code for Information Interchange.
ENSAM is a Swedish abbreviation for E-archives in national collaboration.
ENSAM är en förkortning för E-arkiv i nationell samverkan.
abbreviation
abbreviation

Synonymer (engelska) till "abbreviated":

abbreviated