"Aachen" - Engelsk översättning

SV

"Aachen" på engelska

EN
EN

"Aachen" på svenska

SV
SV

Aachen {egennamn}

volume_up
1. geografi
Aachen
Där jag kommer ifrån, i distriktet Aachen, finns det en stad som heter Herzogenrath.
Where I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.
Jag kommer från en gränsregion med universitetssjukhus i Maastricht, Liège och Aachen.
I come from a border region with university hospitals in Maastricht, Liège and Aachen.
Områdena i fråga är belgiska Limburg, nederländska Limburg och Aachen-regionen.
The areas in question are Belgian Limburg, Dutch Limburg and the region of Aachen.
EN

Aachen {egennamn}

volume_up
1. geografi
Aachen
Where I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.
Där jag kommer ifrån, i distriktet Aachen, finns det en stad som heter Herzogenrath.
I come from a border region with university hospitals in Maastricht, Liège and Aachen.
Jag kommer från en gränsregion med universitetssjukhus i Maastricht, Liège och Aachen.
The areas in question are Belgian Limburg, Dutch Limburg and the region of Aachen.
Områdena i fråga är belgiska Limburg, nederländska Limburg och Aachen-regionen.

Användningsexempel för "Aachen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOmrådena i fråga är belgiska Limburg, nederländska Limburg och Aachen-regionen.
The areas in question are Belgian Limburg, Dutch Limburg and the region of Aachen.
SwedishDär jag kommer ifrån, i distriktet Aachen, finns det en stad som heter Herzogenrath.
Where I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.
SwedishJag kommer från en gränsregion med universitetssjukhus i Maastricht, Liège och Aachen.
I come from a border region with university hospitals in Maastricht, Liège and Aachen.
SwedishI min region har jag sett Eindhoven, Louvain och Aachen, som ligger i tre länder, göra just det.
In my region, I have seen Eindhoven, Louvain and Aachen, located in three countries, do exactly that.
SwedishDen här Aznarplanen är 200 gånger värre än planerna på ett industriområde mellan Aachen och Heerlen.
This Aznar plan is 200 times worse than the plan for an industrial estate between Aachen and Heerlen.
SwedishAlla dessa problem - jag kommer från gränsområdet vid Aachen - jag vet, vilka svårigheter som finns här.
I come from the Aachen border region, and I am aware of all these problems and the difficulties which exist.
SwedishPrisutdelningen ägde rum den 29 april i Aachen.
The award ceremony took place on 29 April in Aachen.
SwedishI Belgien har exempelvis linjen Aachen-Liège utrustats, liksom de ICT-tåg som trafikerar linjen.
In Belgium, for example, the line between Aachen and Liège is equipped, and ICT trains running on this line are equipped as well.
SwedishI min region har jag sett Eindhoven, Louvain och Aachen, som ligger i tre länder, göra just det.
As Commissioner Hübner has already said, territorial cohesion is under pressure, and she was actually asking for this Parliament ’ s support.
SwedishI exempelvis Belgien är linjen mellan Aachen och Liège utrustad med ERTMS, och IC-tågen på linjen har denna utrustning.
In Belgium, for example, the line between Aachen and Liège is equipped and intercity trains running on this line are equipped.
SwedishFör det tredje hade jag förra veckan, den 11 maj, den stora äran att få presentera Europeiska Karlspriset för ungdomar i Aachen.
The third piece of information. Last week, on Tuesday 11 May, I had the great honour to present the Charlemagne Youth Prize in Aachen.
SwedishNi har under 16 års tid varit överborgmästare för den betydande europeiska staden Aachen och parallellt under 20 år ledamot av Europaparlamentet.
You were mayor of that important European city for 16 years and alongside that a Member of the European Parliament for 20 years.
SwedishTvå dagar efter ungdomspriset tog Polens premiärminister Donald Tusk emot Karlspriset som delades ut den 13 maj, också det i Aachen.
The main Charlemagne Prize was presented on 13 May two days after the Youth Prize, also in Aachen, to the Prime Minister of Poland, Donald Tusk.
SwedishJag vill bara säga en sak till er: Jag bor vid en gräns, i mitt fall den tysk-holländsk-belgiska gränsen mellan Aachen, Maastricht och Lüttich.
I would just like to say one thing to you: I live on a border, in my case the German-Dutch-Belgian border between Aachen, Maastricht and Lüttich.
Swedish(EN) Ja, jag känner till detta, och vi hade faktiskt tillfälle att diskutera frågan vid det informella rådsmötet om hälsa i Aachen i april.
Yes, I know about that, and in fact we had an opportunity to discuss this issue at the Informal Health Council in Aachen in April.
SwedishI morse var jag i mitt valdistrikt, och när jag öppnade tidningen såg jag att ni kommer att tilldelas det internationella Karl den store-priset i Aachen nästa år.
I was in my electoral district this morning, and when I opened the newspapers, I learned that you are to receive the international Charlemagne Prize in Aachen next year.
SwedishVarför skulle man inte kunna erbjuda arkitekturstudier i exempelvis Milano med något annorlunda tyngdpunkt än exempelvis i Aachen, om båda kvalitetsnormerna är bra?
Why should not architectural studies in Milan, for example, be offered with rather different emphases than in Aachen, for example, if the quality standards are good in both cases?
SwedishNär jag tänker på dagens drama, att ett gränsöverskridande industriområde mellan Aachen och Maastricht lamslås för femtielfte gången för att två europeiska hamstrar påträffades.
Today's tragedy, a cross-border industrial site between Aachen and Maastricht, has been brought to a standstill for the umpteenth time because of two European hamsters.
SwedishNär jag tänker på dagens drama, att ett gränsöverskridande industriområde mellan Aachen och Maastricht lamslås för femtielfte gången för att två europeiska hamstrar påträffades.
Today' s tragedy, a cross-border industrial site between Aachen and Maastricht, has been brought to a standstill for the umpteenth time because of two European hamsters.
SwedishEller tycker vi att det är normalt att en turkisk invandrare från Genk inte kan söka arbete i Aachen som ligger 35 kilometer bort medan hans italienske granne visst kan göra det?
Or do we think that a Turkish migrant from Genk in Belgium should not be able to look for work in Aachen in Germany, 35 km away, whilst his Italian neighbour is able to do so?

Synonymer (engelska) till "Aachen":

Aachen