"AAA" - Engelsk översättning

SV

"AAA" på engelska

EN
EN

"AAA" på svenska

SV
SV

AAA {adjektiv}

volume_up
1. "batteri"
AAA
volume_up
AAA {adj.} (batteries)
Det kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta ekonomier.
It can stick AAA ratings to junk bonds issued by the eurozone's failed economies.
Kom ihåg att ingen AAA-värderad statlig emittent eller företagsemittent någonsin har gjort bankrutt i EU.
Please remember that in Europe, no AAA-rated sovereign or corporate issuer has ever defaulted.
Ska ni sätta upp solpaneler i bongotrummans land där gnuer och giraffer betar kommer ni att förlora er AAA-rating på nolltid.
Solar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all.
EN

AAA {adjektiv}

volume_up
1. "batteries"
AAA
volume_up
AAA {adj.} (batteri)
It can stick AAA ratings to junk bonds issued by the eurozone's failed economies.
Det kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta ekonomier.
Please remember that in Europe, no AAA-rated sovereign or corporate issuer has ever defaulted.
Kom ihåg att ingen AAA-värderad statlig emittent eller företagsemittent någonsin har gjort bankrutt i EU.
Solar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all.
Ska ni sätta upp solpaneler i bongotrummans land där gnuer och giraffer betar kommer ni att förlora er AAA-rating på nolltid.

Användningsexempel för "AAA" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet kan sätta AAA-betyg på skräpobligationer som utfärdas av euroområdets bankrutta ekonomier.
It can stick AAA ratings to junk bonds issued by the eurozone's failed economies.
SwedishFör det andra är Europeiska investeringsbanken en finansiell institution med kreditbetyget AAA.
Second, the European Investment Bank is a financial institution which is top-rated.
SwedishDet är faktiskt av denna anledning som det är viktigt för oss att behålla vårt kreditbetyg AAA.
Indeed, that is why it is essential for us to maintain our triple A rating.
SwedishKom ihåg att ingen AAA-värderad statlig emittent eller företagsemittent någonsin har gjort bankrutt i EU.
Please remember that in Europe, no AAA-rated sovereign or corporate issuer has ever defaulted.
SwedishBankerna har en väldigt god kreditvärdering, bättre än AAA.
The banks have a very good rating, better than triple-A.
SwedishDet är mycket viktigt att banken behåller sitt kreditbetyg AAA eftersom det är en ytterst användbar garanti.
It is absolutely vital for the Bank to retain its triple A rating; that guarantee is extremely useful.
SwedishAAA?, men det hänger samman med det finansiella stöd vi måste garantera.
It is true that the Bank has a triple A rating, but that is linked to budgetary support, which we must guarantee.
SwedishAAA?, men det hänger samman med det finansiella stöd vi måste garantera.
It is true that the Bank has a triple A rating, but that is linked to budgetary support, which we must guarantee.
SwedishDessa institut gav produkter ”AAA-rating” på fredagen, och nedgraderade sedan samma produkter till ”BBB-rating” på måndagen.
These agencies rated products 'triple A' on Friday, and then downgraded them to 'triple B' on Monday.
SwedishSka ni sätta upp solpaneler i bongotrummans land där gnuer och giraffer betar kommer ni att förlora er AAA-rating på nolltid.
Solar panels in the land of the wildebeest, giraffe and bongo drum will lose you your AAA rating in no time at all.
SwedishEn kreditvärdering motsvarande en AAA-rating gör att lånekostnaderna bevaras på en låg nivå i andra former av kapitalanskaffning från bankens sida.
A 3A credit rating keeps the cost of borrowing low in other forms of fund-raising on the part of the Bank.
SwedishJa, men med kreditbetyget AAA.
SwedishJag vill även passa på att gratulera banken till att den under en kris ändå har lyckats behålla sin AAA-kreditbetyg, vilket är utmärkt.
I must also congratulate it at this point for the fact that, during a crisis, it has managed to retain its AAA rating, which is excellent.
SwedishDetta är mycket viktigt, eftersom det betyder att man kan växla in dåliga obligationer från problemländer mot räddningsmekanismens AAA-obligationer.
This is very important because it means that you can swap bad bonds from countries in difficulties with the rescue mechanism's AAA bonds.
SwedishEnligt min åsikt är det viktigaste att bankens kreditbetyg AAA aldrig äventyras genom någon av de uppgifter som den kan komma att utföra.
The most important thing, as far as I am concerned, is that this bank's triple A rating should never be put at risk by any tasks which it might have to undertake.
SwedishMed sin AAA-rating och de långa obligationerna i olika valutor är banken en viktig aktör och en mycket säker investering för till exempel pensionsfonder.
With its triple-A rating and long-term bonds in different currencies, the bank is a major protagonist and a very safe investment for pension funds, for example.
SwedishEtt av dessa instrument är då just det som Olli Rehn föreslår - att växla in dåliga obligationer från vissa länder mot ett mindre paket med AAA-rankade euroobligationer.
One of the additional instruments is, in fact, what Olli Rehn is proposing - a swap of bad bonds from some countries for a smaller package of AAA rated Eurobonds.
SwedishÄven under krisen är nivån av AAA-fallissemang när det gäller strukturerade krediter i EU lägre än 0,3 procent, vilket innebär att 99,9 procent av alla AAA-enheter inte har gjort bankrutt.
Even in this crisis, the level of AAA defaults in structured credits in Europe is less than 0.3%, which means that 99.9% of AAAs have not defaulted.
SwedishHan sade att mekanismen måste kunna vända sig till sekundärmarknaden, och framför allt sade han att detta kan ske i form av diskonterade swappkontrakt och egna AAA-klassade obligationer.
He said that this mechanism has to be able to go to the secondary market and, most importantly, he said that this can be done by discounted swaps with its own AAA rated bonds.
SwedishJag begär inte att detta tak ska höjas nu, men vi vet att EFSF faktiskt inte kan låna ut dessa 440 miljarder euro om det skulle behövas, eftersom fonden behöver få en AAA-klassificering.
I am not asking now for this ceiling to be increased, but we know that the EFSF cannot, de facto, lend this EUR 440 billion if need be, due to the need to secure a triple-A rating for the EFSF.

Synonymer (engelska) till "AAA":

AAA