"A och O" - Engelsk översättning

SV

"A och O" på engelska

volume_up
A och O [talesätt]
SV

A och O [talesätt]

volume_up
That it is the alpha and omega of every peace policy.
Märkning av livsmedel är A och O. Vissa livsmedel, som de flesta tål, kan utlösa astma och allergianfall hos andra.
Marking of food is the alpha and omega. Some foods, as most people have reason to know, can trigger asthma and allergic attacks in others.
Lagstiftningens kvalitet är A och O för hela projektet.
The quality of legislation is the be-all and end-all of the whole project.
Vi kan inte låta marknaden införa lagar och kriterier som gör produktionen till A och O.
We cannot let the market impose laws and criteria that make production the be-all and end-all.
Jag välkomnar därför att ni ser en återgång till tillväxt och sysselsättningsskapande som A och O för ert ordförandeskap.
I therefore welcome your will to restore growth and to create employment as the be-all and end-all of your Presidency.

Användningsexempel för "A och O" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn sak är helt klar - djurens hälsa är a och o för livsmedelssäkerheten.
One thing is quite clear, namely that animal health equates with food safety.
SwedishDetta är a och o för varje allvarligt syftande politik inom detta område.
This is the alpha and the omega of any serious policy in this area.
SwedishVi kan inte låta marknaden införa lagar och kriterier som gör produktionen till A och O.
We cannot let the market impose laws and criteria that make production the be-all and end-all.
SwedishAtt göra konkurrensen till A och O i den ekonomiska politiken?
To make competition the be all and end all of their economic policy?
SwedishLagstiftningens kvalitet är A och O för hela projektet.
The quality of legislation is the be-all and end-all of the whole project.
SwedishFör egen del, herr talman, anser jag att den fulla sysselsättningen måste vara A och O för ett modernt samhälle.
As far as we are concerned, full employment should be the be all and end all of a modern economy.
SwedishDet är inte a och o för denna stadgas ställning.
That is not the be all and end all for this Charter's status.
SwedishRiskvilliga människor och riskvilligt kapital är A och O för en växande ekonomi.
People who are prepared to do just that, together with the availability of risk capital, are the indispensable features of a growing economy.
SwedishDet har nu blivit en gemenskapsdygd att vara nomad, och geografisk och yrkesmässig rörlighet är A och O för de nya européerna.
Unfortunately, the directive takes insufficient account of national needs and basic conditions.
SwedishAtt det är A och O i varje fredspolitik.
That it is the alpha and omega of every peace policy.
SwedishTydlighet är A och O i denna process.
Clarity is the Alpha and the Omega in this process.
SwedishDetta är A och O. Det kan man inte nog ofta betona.
SwedishNummerportabilitet, det vill säga att man tar med sig sitt nummer om man flyttar till en annan operatör, är a och o.
Number portability - being able to take your number with you if you move to another operator - is at the top of the list.
SwedishSamarbete är A och O i det sammanhanget.
SwedishJag välkomnar därför att ni ser en återgång till tillväxt och sysselsättningsskapande som A och O för ert ordförandeskap.
I therefore welcome your will to restore growth and to create employment as the be-all and end-all of your Presidency.
SwedishMåste man ändå härav dra slutsatsen att större handelsutbyte och avreglering av jordbruket är A och O i utvecklingspolitiken?
Are we to infer from this that boosting trade and agricultural deregulation are the essential pillars of development policy?
SwedishMärkning av livsmedel är A och O. Vissa livsmedel, som de flesta tål, kan utlösa astma och allergianfall hos andra.
Marking of food is the alpha and omega. Some foods, as most people have reason to know, can trigger asthma and allergic attacks in others.
SwedishVi anser likaså att det finns en avsevärd risk med att se budgetkonsolidering som A och O i denna årliga tillväxtöversikt.
We also think that there is a considerable danger of seeing budgetary consolidation as the be-all and end-all of this Annual Growth Survey.
SwedishDet har nu blivit en gemenskapsdygd att vara nomad, och geografisk och yrkesmässig rörlighet är A och O för de nya européerna.
Nomadism has now been given the status of a Community virtue, making geographical and professional mobility the be-all and end-all for the New European.
SwedishDet är därför A och O att våra gemensamma bestämmelser inom Europeiska unionen respekteras av alla, stora som små, i nord och syd, i öst och väst.
It is the alpha and omega, therefore, that our common EU rules are observed by everyone, big and small, in the north and south, east and west.

Liknande översättningar för "A och O" på engelska

och konjunktion
English
och preposition
English