"3D" - Engelsk översättning

SV

"3D" på engelska

volume_up
3D {adj.} [förkortning]
EN
EN

"3D" på svenska

volume_up
3D {adj.} [förkortning]
SV
SV

3D {adjektiv} [förkortning]

volume_up
1. "tredimensionell"
3D
volume_up
3D {adj.} [förk.] (three-dimensional)
Nu vill forskarteamet utveckla en 3D-kamera som kan göra en fullständig 3D-mätning.
Now the research team plan to develop a 3D camera that can do a full 3D measurement.
Till kurva, Till polygon, Till 3D, Till 3D-rotationsobjekt.
You will see the menu subcommands To Curve, To Polygon, To 3D, To 3D Rotation Object.
Markera först ett 3D-objekt i dokumentet och dubbelklicka sedan på favoriterna.
First select a 3D object in a document, then double-click the favorite.
EN

3D {adjektiv} [förkortning]

volume_up
1. "three-dimensional"
3D
volume_up
3D {adj.} [förk.] (tredimensionell)
Now the research team plan to develop a 3D camera that can do a full 3D measurement.
Nu vill forskarteamet utveckla en 3D-kamera som kan göra en fullständig 3D-mätning.
You will see the menu subcommands To Curve, To Polygon, To 3D, To 3D Rotation Object.
Till kurva, Till polygon, Till 3D, Till 3D-rotationsobjekt.
First select a 3D object in a document, then double-click the favorite.
Markera först ett 3D-objekt i dokumentet och dubbelklicka sedan på favoriterna.

Användningsexempel för "3D" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish3D-objekt öppnas alltid med lika långa sidor, alltså t.ex. som kub eller klot.
3D objects are always created with sides of equal length, e.g. as cube or sphere.
SwedishNu vill forskarteamet utveckla en 3D-kamera som kan göra en fullständig 3D-mätning.
Now the research team plan to develop a 3D camera that can do a full 3D measurement.
SwedishAutomatiserad nätet mätning av partikelstorleksfördelning med hjälp av 3D avståndsdata
Automated online measurement of particle size distribution using 3D range data
SwedishWebGL tar 3D-grafik till din dator utan installation av ytterligare programvara.
WebGL brings 3D graphics to your browser without the need to install additional software.
SwedishInternt bearbetas 3D-grafik alltid med 16 miljoner färger (24 bitars färgdjup).
Internally, 3-D graphics are always created with 16 million colors (24-bit color depth).
SwedishGoogle Chrome hanterar WebGL -teknik för att leverera hårdvaruaccelererad 3D-grafik .
Google Chrome supports WebGL technology to deliver hardware-accelerated 3D graphics .
SwedishMarkera först ett 3D-objekt i dokumentet och dubbelklicka sedan på favoriterna.
First select a 3D object in a document, then double-click the favorite.
SwedishUttalande om ny 3D-teknik för svensk gruvforskning i lördagens 19.30 sändning.
Statement on new 3D technologies for Swedish mining research in Saturdays 19:30 broadcast.
SwedishDu kan även tilldela åtgärder till grupperade objekt och objekt i 3D-scener.
You can also assign actions to grouped objects and objects in 3D scenes.
SwedishWPE kommer snart att köpa en laserskanner för att skanna in rum och byggnader i 3D.
WPE is about to buy a laser scanner to scan rooms and buildings in 3D.
SwedishOm du inte vill det kan du hålla ner skifttangenten när du först ritar upp ett 3D-objekt.
If you do not want this, press the Shift key when opening the object the first time.
SwedishHos öppna 3D-objekt definierar Du här en likadan inre och yttre belysning.
For open objects, you can specify identical inner and outer illumination.
SwedishInfoga ett andra 3D-objekt, t.ex. en kula, som är något större än kuben.
Insert a second 3D object, for example a sphere that is somewhat larger than the cube.
SwedishHär anger Du hur många segment som ska användas för att bygga upp ett 3D-objekt.
Enter the number of segments you want to use to compose a 3D body.
SwedishPå grund av 2D-linjens korsning uppkommer vid extrusionen till 3D flera delobjekt.
The crossing of the 2-D lines will form several single 3-D object parts during the extrution.
Swedish3D-diagram kan du rotera och tippa interaktivt med musen för att justera dem optimalt.
3D charts can be rotated and flipped with the mouse for optimal design.
SwedishMed hjälp av en lasersensor bygger rullstolen upp en 3D-karta över sin omgivning.
With the help of a laser scanner a simplified 3D map is created of the wheelchair surroundings.
SwedishVan Zan försöker ta den, Quinn, med hjälp av nån sorts 3- D karta.
Van Zan's trying to take it on, Quinn, using some kind of 3- d mapping device.
SwedishAutomatiserad nätet mätning av kalksten partikelstorleksfördelningar med 3D avståndsdata
Automated online measurement of limestone particle size distributions using 3D range data
SwedishBilderna i favoriterna är identiska med de grafiska objekten som du hittar i Gallery -temat 3D.
The graphics under Favorites are the same as the graphics in the 3D Gallery theme.

Synonymer (engelska) till "3D":

3D
English