"25 cent" - Engelsk översättning

SV

"25 cent" på engelska

volume_up
25 cent {utr.} [exempel]
EN
SV

25 cent {utrum} [exempel]

volume_up
25 cent
volume_up
quarter {substantiv} [USA]

Användningsexempel för "25 cent" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen här gången betalade jag 25 cent för jag tänkte att att uppgiften var lite svårare.
This time I paid 25 cents because I thought the task was a bit harder.
Swedish300 miljoner euro dividerat med 80, dividerat med 12 blir livsmedel för 25 cent till var och en av de 80 miljonerna fattiga varje månad.
EUR 300 million divided by 80, divided by 12, comes to 25 cents of food distributed each month to each of the 80 million poor.
SwedishDen ligger på mellan 2,5 och 8 cent per fågel.
Competitiveness is certainly important, but we know that the cost imposed on production by animal welfare standards is very low, something between 2.5 and 8 cents per bird.
SwedishDetta måste ske inom rimliga kostnadsramar, men, återigen, såsom redan har sagts, vi använder för närvarande bara 25 cent - för engelska öron: 15 pence - per medborgare och år.
That has to be within proper cost constraints but again, as has already been said, at present we are spending just 25 cents per annum - for English ears, that is 15 pence per citizen per year.

Liknande översättningar för "25 cent" på engelska

cent substantiv
English